Projekat energetske efikasnosti u Srbiji – IDA kredit YF3870 svetske banke – bolnica u Senti

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aleksandar Durković Gordana Stojanović Dimitrije Lilić

Apstrakt

U okviru projekta „Energetska efikasnost u Srbiji”, predloženog i razrađenog od strane Svetske banke a prihvaćenog i podržanog od strane Republike Srbije, koji se finansira iz zajma po uslovima IDA, Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije je implementaciona agencija Komponente B ovog projekta, koja obuhvata javne zgrade – škole i bolnice. Agencija je zadužena za realizaciju projekta u skladu sa usvojenim Planom implementacije projekta i procedurama Svetske banke za nabavke opreme, radove i usluge. U radu su opisani proces merenja, prezentacija rezultata i obrazloženje primene paketa mera energetske efikasnosti u Opštoj bolnici u Senti.  

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
DURKOVIĆ, Aleksandar; STOJANOVIĆ, Gordana; LILIĆ, Dimitrije. Projekat energetske efikasnosti u Srbiji – IDA kredit YF3870 svetske banke – bolnica u Senti. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 38, n. 1, p. 79-88, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5183>. Datum pristupa: 04 apr. 2020
Sekcija
Štednja energije u zgradama

Reference

[1] ***: Energy Efficiency Evaluation Reports, JV, March/April 2005.
[2] ***: Monitoring Report Before, JV, June 2005.
[3] ***: Wolfram Mathworld internet site – Least Squares Fitting Entry (http://mathworld. wolfram.com/LeastSquaresFitting.html)
[4] Durković, A., Iskustva Agencije za energetsku efikasnost u implementaciji energetskih revizija, Seminar „Energetska efikasnost zgrada u svetlu EU direktive 2002/91/EC”, Beograd, 6. oktobar 2006.
[5] Mrdalj, D., G. Stojanović, A. Durković, Srpski projekat energetske efikasnosti u socijalnim javnim zgradama, Seminar „Energetska efikasnost zgrada u svetlu eu direktive 2002/91/EC”, Beograd, 6. oktobar 2006.
[6] Lilić, D., Energetska efikasnost u zgradama. Prikaz trenutne situacije u Srbiji i uloga Agencije, Seminar „Energetska efikasnost zgrada u svetlu EU direktive 2002/91/EC”, Beograd, 6. oktobar 2006.
[7] Lilić, D., Program energetske efikasnosti u zgradarstvu, Nacionalna konferencija o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije ‘Srbija 2006’, Beograd, 3–5. oktobar 2006.
[8] Lilić, D., A. Durković, Energetska efikasnost u zgradarstvu – Pristup Agencije za energetsku efikasnost, Okrugli sto „Unapređenje energetske efikasnosti u Srbiji”, ENERGETIKA 2005, Beogradski sajam, Beograd, 4–7. oktobar 2005.
[9] Pavlović, N., R. Savić, A. Durković, D. Lilić, „Iskustva Agencije za energetsku efikasnost u poboljšanju efikasnosti javnih zgrada”, 36. kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji”, SMETS, Beograd, 2005.