Osnovna škola „Sutjeska“ u Podgorici: pilot projekat poboljšanja energetske efikasnosti školskih zgrada

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Radovan Martinović Ivana Martinović

Apstrakt

Pilot projekat poboljšanja energetske efikasnosti školskih zgrada u Crnoj Gori, nastao je kao dio vladinog projekta “Akcioni plan strategije energetske efikasnosti u Crnoj Gori”. Grupa organizovana kao studio “Izoterma” u sklopu “Termoinžinjeringa” u Podgorici, sprovela je analizu efekata i iznalaženja konstrukcionih rješenja iz palete jeftinih rekonstrukcija namijenjenih poboljšanju energetske efikasnosti jednog broja škola u raznim klimatskim zonama u Crnoj Gori. Dosad su urađena tri konstrukciona zahvata: izolacija prozora smanjenjem procjepa, instaliranje izolaciono-refleksionog panoa oko radijatora i rekonstrukcija čelično-staklenih zidova u holovima zgrade. Detaljna mjerenja, analitički opis i simulacije dinamičkog ponašanja objekata i njihovih merodavnih osobina izvedeni su u cilju dokaza i verifikacije rezultata. Rezultati se sastoje u poboljšanju termičkih karakteristika omotača zgrade i poboljšanju efektivnosti radijatora. Namjena ovog rada je da doprinese niskoinvesticionim rješenjima čija je efektivnost dokazana kroz povraćaj sredstava (na nivou godine dana), a primjenjuju se kako u stambenim, tako i u nestambenim objektima.  

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MARTINOVIĆ, Radovan; MARTINOVIĆ, Ivana. Osnovna škola „Sutjeska“ u Podgorici: pilot projekat poboljšanja energetske efikasnosti školskih zgrada. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 38, n. 1, p. 89-96, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5184>. Datum pristupa: 29 mar. 2020
Sekcija
Štednja energije u zgradama

Reference

[1] Todorović, B., Projektovanje postrojenja za centralno grejanje, Mašinski fakultet, Beograd, 2000.
[2] Modera, M. P., D. J. Wilson, The effects of win on residential building leakage measurement, Symposium on air change rate and tightness in buildings, ed. Sherman, Philadelphia, ASTM, 1990.
[3] Bjorn, Matsson and Johan Claesson, A transient Pressurisation Method for Measurement of Airtightness, Journal of Building Physics, 7, Vol 31, 2007, pp. 35–53.
[4] Todorović, M. i dr., Integralno projektovanje zgrada, prilaz optimizaciji energetskog izvora i sistema snabdevanja energijom putem optimizacije energetske efikasnosti strukture zgrade i KGH sistema – kapela na Bežanijskoj kosi, 33. kongres o KGH, SMEITS, Beograd, 2002, str. 92–98.