Proces integralnog komisioninga instalacija u objektima: najnoviji trend procesa komisioninga u Severnoj Americi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Boban Ratković

Apstrakt

Process integralnog komisioninga instalacija ubrzano se prihvata u javnim i privatnim organizacijama kao metoda projekt-manadžmenta zbog poboljšanja rezultata pri izvođenju projekata. Smanjenje troškova upotrebe, povećana efikasnost energije, povećana sigurnost, ugodnost i zdravlje korisnika i olakšano održavanje – samo su neki od potvrđenih koristi procesa komisioninga. U ovom radu razmatra se razlika između komisioninga sistema KGH i kontrolnih uređaja u zgradama kada proces komisioninga počinje pri kraju izvođenja radova, i procesa komisioninga koji obuhvata sva postrojenja u zgradi i koji počinje kada i planiranje projekta i nastavlja se tokom upotrebe izgrađenog objekta. Aktivnosti projekta komisioninga za vreme planiranja, projektovanja, izvođenja kao i u fazi korišćenja i upotrebe, objašnjavaju se zajedno za procenama cene i koristi od usluga komisioninga.  

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
RATKOVIĆ, Boban. Proces integralnog komisioninga instalacija u objektima: najnoviji trend procesa komisioninga u Severnoj Americi. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 38, n. 1, p. 109-116, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5188>. Datum pristupa: 29 mar. 2020
Sekcija
Štednja energije u zgradama

Reference

[1] *** ASHRAE Guideline 0-2005. “The Commissioning Process”.
[2] *** NIBS Guideline 3-2006. “The Exterior Enclosure technical Requirements for The Commissioning Process”.
[3] *** US General Services Administration, GSA Public Building Services. “The Building Commissioning Guide”, April 2005.
[4] *** NEMI. “Building Commissioning Market Industry Analysis”, Novembar, 2001.
[5] *** “Establishing Commissioning Cost”, Portland Energy Conservation, Inc (PECI), Septembar 12th 2000, Revised February 14th 2002.
[6] *** The Whole Building Design Guide (NIBS), “Building Commissioning”, ažurirano 27. aprila 2007.