Magnetni tretman vode kao efikasno rešenje za sprečavanje naslaga kamenca u instalacijama toplotnih podstanica daljinskog grejanja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Bojan Bogdanović Ljubiša Vladić Petar Vasiljević

Apstrakt

 U toku 2003. godine JKP „Beogradske elektrane“ su započele proces formiranja novog koncepta toplotne podstanice kojim bi se izašlo u susret zahtevima za većom energetskom efikasnošću, kompaktnijim dimenzijama, višim nivoom usluga korisnicima i naplatom prema isporučenoj toplotnoj energiji. Pored brojnih novina koje su primenjene, najveći problem projektnom timu predstavljalo je usvajanje tehnologije za sprečavanje izdvajanja kamenca u delu sistema za zagrevanje potrošne tople vode (PTV). Po pravilu, tehnologije koje se najčešće primenjuju i čija je efikasnost jasno dokazana u praksi, ujedno su i one sa najvišim eksploatacionim i investicionim troškovima (npr. jonorazmenjivačke mase). Stoga su se “Beogradske elektrane” nakon detaljne tehno‑ekonomske analize svih tehničkih rešenja ovog problema, koja su ponuđena na tržištu, opredelile za upotrebu permanentnih magneta za tretman vode. U ovom radu su izneta iskustva stečena u toku trogodišnje eksploatacije modernizovanih podstanica kao i potvrda usvojenog koncepta nakon namenski izvršene demontaže i pregleda opreme u dve podstanice od kojih je jedna modernizovana a druga nije.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
BOGDANOVIĆ, Bojan; VLADIĆ, Ljubiša; VASILJEVIĆ, Petar. Magnetni tretman vode kao efikasno rešenje za sprečavanje naslaga kamenca u instalacijama toplotnih podstanica daljinskog grejanja. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 38, n. 1, p. 117-124, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5189>. Datum pristupa: 30 mar. 2020
Sekcija
Sistemi daljinskog grejanja

Reference

[1] Group of authors, District heating substations – design and installation, Swedish District Heating Association, 2004.
[2] Group of authors, The district heating substations, Swedish District Heating Association, 1999.
[3] Group of authors, Substations for district heating, Finnish District Heating Association, 2003.
[4] Landberg, H., H. Lindholm, Feasibility Study for the Reconstruction of the District Heating System in Belgrade, Goteborg Energi, Geteborg, 2002.
[5] Radulović, V., Izbor regulacionih ventila za regulaciju temperature potrošne tople vode u predajnim stanicama daljinskog grejanja, zbornik radova sa 35. kongresa o KGH, SMEITS, Beograd, 2004.
[6] Vladić, Lj., B. Bogdanović, A. Popović, Modernizacija predajnih stanica kao deo Projekta rehabilitacije daljinskog grejanja Beograda kreditom EBRD banke, zbornik radova sa 36. kongresa o KGH, SMEITS, Beograd, 2005.
[7] Dambring, P., Savremene podstanice – projektovanje i ugradnja, zbornik radova sa 36. kongresa o KGH, SMEITS, Beograd, 2005.
[8] Vladić, Lj., B. Bogdanović, M. Basara, The New Model of Domestic Hot Water Production as the Integral Part of the Belgrade District Heating Rehabilitation Programme, IX. Strokovno posvetovanje – zbornik prispevkov, SDDE, Portorož, 2006.
[9] Vladić, Lj., B. Bogdanović, Analiza ispitivanja radnih parametara novog koncepta podstanice za pripremu potrošne tople vode u sistemu daljinskog grejanja JKP “Beogradske elektrane”, zbornik radova sa 37. kongresa o KGH, SMEITS, Beograd, 2006.
[10] Volerstrand, J., District Heating Substations – Performance, Operation and Design, Lund Institute of Tehnology, Sweden, 1997.
[11] Rukavina, V., D. Damnjanović, Tehnologija vode i tehnologija napojne vode, Savez energetičara SR Srbije, Beograd, 1979.