Merenje toplotne inercije toplovoda

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nenad Miloradović

Apstrakt

Isporuka toplotne energije u sistemu daljinskog grejanja vrši se toplovodima koji sadrže znatnu količinu vode. Ta količina ima toplotnu akumulacionu sposobnost, koja utiče na rad toplotnog izvora, tj. na trenutak njegovog startovanja i gašenja. Akumulaciona sposobnost naročito dolazi do izražaja u letnjem režimu rada, kada se potrošačima toplota isporučuje samo za grejanje potrošne vode. Tada kroz toplovod prolazi znatno manja količina toplote, što za posledicu ima veliko smanjenje brzine strujanja vode u cevima i kašnjenje temparature duž toplovoda u nestacionarnom radu. U cilju supstitucije fosilnih goriva sunčevom energijom, razmatra se mogućnost korišćenja toplotne akumulacione sposobnosti toplovoda u toplani „Cerak“ koja, radeći u sklopu JKP „Beogradske elektrane“, leti isporučuje potrošnu toplu vodu za 7000 stanova. Predviđeno je da se merenja temperature i protoka u vremenu obave standardnim proizvodima na našem tržištu – ultrazvučnim kalorimetrom, koji je povezan sa memorijskom karticom elektronskog temperaturnog kontrolera regulatora protoka.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MILORADOVIĆ, Nenad. Merenje toplotne inercije toplovoda. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 38, n. 1, p. 125-130, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5190>. Datum pristupa: 04 apr. 2020
Sekcija
Sistemi daljinskog grejanja

Reference

[1] Miloradović, Nenad, Razmatranje mogućnosti korišćenja sunčeve energije na primeru TO „Cerak“, CD sa radovima, 12. simpozijum termičara SCG, Sokobanja, 2005.
[2] *** www.kamstrup.com
[3] *** Katalozi proizvođača ”Danfoss” i ”Kamstrup”.