Termohidraulički proračuni sistema daljinskog grejanja u cilju povećanja energetske efikasnosti transporta toplote

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vladimir Stevanović Branislav Živković Blaženka Maslovarić Sanja Prica Maja Todorović Radoslav Galić Dragan Mandić Dragan Dragojević Srđan Nikodijević Vojin Trkulja

Apstrakt

Sagledavanje prelaznih temperaturskih režima sistema daljinskog grejanja je značajno sa stanovišta definisanja pogonskih uslova i njihove optimizacije, u cilju efikasnog korišćenja energije toplotnog izvora i energije za pogon pumpi. U okviru sistema daljinskog grejanja toplane ”Zemun“ izvršena su merenja dinamičkih promena temperature i protoka pri promeni snage toplotnog izvora. U cilju simulacije prelaznih procesa sistema daljinskog grejanja razvijeni su model i kompjuterski program zasnovani na numeričkom rešavanju energijske jednačine nestacionarnog transporta toplote i hidrauličkom proračunu promene pritiska i raspodele protoka u složenim cevnim mrežama. Rezultati dobijeni kompjuterskom simulacijom prostiranja talasa temperature od toplane do tri podstanice, u različitim delovima mreže i na različitim rastojanjima od toplane, pokazuju zadovoljavajuće slaganje sa izmerenim vrednostima.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
STEVANOVIĆ, Vladimir et al. Termohidraulički proračuni sistema daljinskog grejanja u cilju povećanja energetske efikasnosti transporta toplote. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 38, n. 1, p. 141-149, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5192>. Datum pristupa: 04 apr. 2020
Sekcija
Sistemi daljinskog grejanja

Reference

[1] Kunz, V. J., P. A. Haldi, G. Sarlos, Dynamic behaviour of district heating networks, Fernwaerme International, Vol. 20 (1991) str. 104–119.
[2] Gabrielaitiene, I., B. Bohm, B. Sunden, Modelling temperature dynamics of a district heating system in Naestved, Denmark – A case study, Energy Conversion & Management, Vol. 48 (2007) str. 78–86.
[3] Larsen, H. V., B. Bohm, M. Wigbels, A comparison of aggregated models for simulation and operational optimization of district heating networks, Energy Conversion & Management, Vol. 45 (2004), str. 1119–1139.
[4] Stevanović, V., S. Prica, B. Maslovarić, B. Živković, S. Nikodijević, Efficient numerical method for district heating system hydraulics, Energy Conversion and Management, Vol. 48, (2007) str. 1536–1543.
[5] Stevanović, V., et al., Numerical simulation and analyses of thermal transients in district heating systems, to appear in Energy Conversion and Management, 2007.
[6] *** Rapid Return on Investment on Temperature Optimization, 7 Technologies, Report available at www.7t.dk.