Program rehabilitacije daljinskog grejanja u Beogradu – komponente korporativnog razvoja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Håkan Landberg

Apstrakt

Primarni cilj Programa rehabilitacije daljinskog grejanja u Beogradu bio je da pomogne "Beogradskim elektranama" (BE) da postanu preduzeće koje je orijentisano prema potrošaču, samostalno, finansijski samoodrživo i transparentno, koje obezbeđuje isplativu i kvalitetnu uslugu građanima Beograda primenom priznate najbolje prakse i iskorišćavanjem raspoloživih resursa na najbolji način. Jedan od glavnih ciljeva je bio da se pruži podrška BE u realizaciji programa korporativnog razvoja. Ovaj program je obuhvatio, između ostalog: strateško planiranje; novu strukturu BE; finansije i upravljanje finansijama; izveštavanje menadžmenta; upravljanje ljudskim resursima; program obuke za upravni odbor i zvaničnike gradske uprave; i izgradnju kapaciteta. Najveći izazov je bio pomoći BE da se transformiše iz preduzeća orijentisanog ka proizvodnji, koje vode inženjeri, u komercijalno preduzeće orijentisano ka potrošaču, koje vode menadžeri koji su svesni komercijalnog aspekta poslovanja kao i potreba korisnika, i koji pokušavaju da se oslobode dnevnog rukovođenja tehničkim i proizvodnim segmentima preduzeća. Započeli smo proces promene i to je nešto novo za preduzeće. Prirodno je da to zahteva vreme i to je bio i biće jedan kompleksan i ponekad bolan proces.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
LANDBERG, Håkan. Program rehabilitacije daljinskog grejanja u Beogradu – komponente korporativnog razvoja. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 38, n. 1, p. 151-160, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5193>. Datum pristupa: 30 mar. 2020
Sekcija
Sistemi daljinskog grejanja

Reference

[1] *** Final Report of Feasibility Study for the Reconstruction of the District Heating System in Belgrade; Internal Report Prepared for Belgrade’s Electrical Company and EBRD, by Gothenburg Energy International Corp,. April 2002.
[2] Landberg, H., Sustainable heat supply (“Održivo snabdevanje toplotnom energijom”); rad prezentovan na 36. međunarodnom kongresu i izložbi o KGH u Beogradu, SMEITS, Beograd, 2005.
[3] *** Program rehabilitacije daljinskog grejanja u Beogradu, završni izveštaj za Program obuke za Upravni odbor i zvaničnike gradske uprave, pripremljen za Sida, izveštaj The Belgrade Cruinniú, konzorcijuma koji čine: Göteborg Energy International, Helm Corporation i ÅF International, april, 2007.
[4] *** Program rehabilitacije daljinskog grejanja u Beogradu, završni izveštaj, pripremljen za Sida, zajednički izveštaj JKP „Beogradske elektrane“ i The Belgrade Cruinniú, konzorcijuma koji čine: „Göteborg Energy International“, „Helm Corporation“ i „ÅF International“, maj 2007.