Ekonomično vođenje pumpe i temperature u dovodu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tomaž Benedik Milan Ogrizović Petar Vasiljević Zdravko Dobrić

Apstrakt

U radu su prikazani efekti koji se postižu upotrebom programskog modula za optimizaciju ulazne temperature sistema i optimizaciju rada pumpe sistema daljinskog grejanja u realnom vremenu. Prikazana su rešenja koja distributerima omogućavaju lakše i efikasnije vođenje distribucije toplote. Temperaturna optimizacija minimizira gubitke toplotne energije u mreži, preporučuje ili podešava vrednosti ulaznih temperatura, obezbeđujući u isto vreme ispunjenje zahteva konzuma. Temperaturna optimizacija uzima u obzir akumuliranu toplotu u mreži i promene u konzumu. Sistem optimizacije rada pumpe pomaže da se odredi kako pumpa u mreži sistema daljinskog grejanja mora da radi u zadatom vremenu, da bi se troškovi njenog rada u mreži sveli na najmanju moguću meru. Ovaj programski modul kombinuje znanja o hidrauličkim ograničenjima, situaciji prekida rada opreme, troškovima isporuke energije i snabdevanju u cilju postizanja najekonomičnijeg načina rada.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
BENEDIK, Tomaž et al. Ekonomično vođenje pumpe i temperature u dovodu. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 38, n. 1, p. 179-187, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5196>. Datum pristupa: 29 mar. 2020
Sekcija
Sistemi daljinskog grejanja

Reference

[1] Goričanec, D., A. Jakl, J. Krope, V. Krajnc, A Software Tool for Pressure‑Flow Analysis of Conditions in Pipe Networks, Journal of Mechanical Engineering, 44 (3/4), 1998, str. 129–136
[2] Krope, J., D. Goričanec, Analysis of Pipe Networks Including Pumps, Energy build., 17, 1991, str. 141‑145.
[3] Krope, A., J. Krope, D. Goričanec, Optimization of Transport Pipe Networks, Proceedings of the IASTED International Conference: High Technology in the Power Industry, IASTED: Orlando, 1997, str. 277–282.
[4] Goričanec, D., J. Krope, Ž. Knez, Drag reduction in district heating networks with surfactant additives, WSEAS Trans. Circuits, Oct. 2004, Vol. 3, iss. 8, pp. 1682–1687.
[5] Ougaard, P., & others, Termis Help Manual, Seven Technologies A/S, www. 7t.dk, februar 2006.
[6] Iversen, S., P. Ougaard, J. K. Loppenthien, Dynamic Temperature Optimization – Providing Instant Result, EuroHeat&Power English edition, Vol. 3, II/2006.
[7] Torkar, J., A. Poredoš, I. Grabec, Ekonomično vodenje kompleksnih sistemov daljinskega ogrevanja, 2. seminar podiplomskega študija, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani, 2006, str. 57–66.