Modernizacija daljinskog grejanja grada Čačka

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Snežana Dragićević Radojka Krneta Nenad Ocokoljić Petar Domanović

Apstrakt

U radu je izložena analiza postojećeg stanja sistema daljinskog snabdevanja toplotnom energijom u Čačku, prezentovan je plan dugoročnog razvoja i modernizacije sistema toplifikacije, kao i pravci njegovog budućeg razvoja. U analizi postojećeg stanja ukazano je na probleme i potrebe modernizacije, rekonstrukcije, povećanja energetske efikasnosti i revitalizacije daljinskog grejanja u Čačku. U radu je dat pregled aktivnosti u procesu modernizacije daljinskog grejanja, koje se nakon odobrene donacije Evropske agencije za rekonstrukciju i razvoj (EARR) trenutno realizuju. Očekivani efekti modernizacije sistema, nakon završetka izgradnje i rekonstrukcije 2 toplane ukupnog kapaciteta 60 MW, ogledaju se u sigurnosti u isporuci toplotne energije, povećanju stepena korisnosti (do 94%, u zavisnosti od postrojenja), smanjenju potrošnje energenata i gubitaka primarne energije, kao i smanjenju aerozagađenja koje je u centru grada, u proseku 200 dana u godini, iznad dozvoljenih granica. Sve navedeno nedvosmisleno pokazuje opravdanost ulaganja u modernizaciju sistema daljinskog snabdevanja toplotnom energijom u Čačku.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
DRAGIĆEVIĆ, Snežana et al. Modernizacija daljinskog grejanja grada Čačka. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 38, n. 1, p. 189-196, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5197>. Datum pristupa: 30 mar. 2020
Sekcija
Sistemi daljinskog grejanja

Reference

[1] Savić, R., A. Solujić, A. Lazarević, Revitalizacija i modernizacija sistema daljinskog grejanja u Srbiji, naučno-stručni časopis KGH, broj 2, godina 34, 2005, str. 41–45.
[2] *** Javno komunalno preduzeće “Čačak” za grejanje i održavanje zgrada, Dugoročni plan toplifikacije grada Čačka, 2003.
[3] Stefanović, V., D. Mitrović, P. Živković, Possibilites and directions for further district heating of Niš development, Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering, Vol. 1, No. 10, 2003. pp. 1415–1423.
[4] Todorović, B., Projektovanje postrojenja za centralno grejanje, Mašinski fakultet Beograd, 1982.
[5] *** Ministarstvo rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije, Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine, Beograd, 2004.
[6] Mesarović, M., Tehnologije KGH i snabdevanje energijom na raskrsnici, naučno- stručni časopis KGH, broj 1, godina 35, 2006, str. 53–65.