Korišćenje geotermalne energije u sistemima daljinskog grejanja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Predrag Milanović Branislav Jaćimović Srbisalv Genić Srđan Nikodijević Milenko Vićentijević

Apstrakt

U radu su prikazani rezultati ostvareni u okviru realizacije projekta: “Korišćenje geotermalne energije u centralizovanim sistemima za snabdevanje toplotnom energijom”, EE 243008A, koji sufinansira Ministarstvo za nauku Republike Srbije. Cilj projekta je utvrđivanje metodologije i opreme za racionalno korišćenje lokalnih izvora energije, pre svega geotermalne energije, u centralizovanim sistemima za snabdevanje toplotnom energijom. Projekat isto tako ima cilj da utvrdi uštede koje se mogu postići korišćenjem geotermalnih grejnih sistema.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MILANOVIĆ, Predrag et al. Korišćenje geotermalne energije u sistemima daljinskog grejanja. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 38, n. 1, p. 197-202, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5198>. Datum pristupa: 29 mar. 2020
Sekcija
Sistemi daljinskog grejanja

Reference

[1] Lund, J. W., D. H. Freeston, 2001. World-wide direct uses of geothermal energy 2000, Geothermics 30, 29–68.
[2] Lund, J. W., 2002. Direct Heat Utilization of Geothermal Resources, in: (Chandrasekharam & Bund– schuh, eds.), Geothermal Energy Resources for Developing Countries. pp. 129–147.
[3] Dlugosz, P., Podhale (South Poland) geothermal district heating system, Geothermics, 32(2003) 527–533.
[4] Milanović, P. i dr., Iskorišćenje geotermalne energije za razvoj centralizovanih sistema za snabdevanje toplotnom energijom, godišnji izveštaj o projektu EE 243008, Beograd, 2007.
[5] Milanović, P., Materijali i oprema za korišćenje geotermalne energije, monografija, IHTM, Beograd, 2002.
[6] *** ASHRAE Fundamentals Handbook, ASHRAE, New York, 1997.