Analiza karakteristika klimatizera sa tečnim odvlaživačem koji koristi pločasti razmenjivač toplote sa talasastim pločama i pločasti kolektor/regenerator sa ravnim pločama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

R. Haghighi Khoshkhoo S. Seif Mohammadi P. Shayegan

Apstrakt

U radu se proučavaju karakteristike klimatizera sa tečnim odvlaživačem koji se koristi u Ramsar-u, u Iranu. Spoljni vazduh pri temperaturi od 32,2°C i sa specifičnom vlažnošću od 11,l g/kg ulazi u klimatizer koji je u stvari polimerni pločasti razmenjivač toplote sa talasastim pločama (PPRT) i postaje odvlažen pošto je poprskan rastvorom litijum-hlorida. Zatim je on indirektno hlađen vlaženjem povratnog vazduha na 25°C i 10 g/kg specifične vlažnost, paralelno strujeći u susedne prolaze. Pošto je osušen i ohlađen, ovaj vazduh obrazuje dovodni vazduh na 20°C i 55% relativne vlažnosti. U regeneratoru, razblažen rastvor iz klimatizera ulazi u ravan pločasti kolektor-regenerator i struji preko ploče apsorbera. Sunčevi zraci zagrevaju tečni odvlaživač, isparavaju vodu u rastvoru i tako stvaraju od njega koncentrat. Ta vlaga se otklanja prisilnim strujanjem vazduha koji struji nasuprot filma rastvora. Da bi se dobili najbolji pogonski rezultati u Ramsaru, izvršene su različite promene u parametrima procesa pomoću kompjuterskog modela. Rezultati su pokazali da modeliran klimatizer može otkloniti 40 kW rashladnog opterećenja iz klimatizovanog prostora u tom gradu. Iako je sistem imao veće investicione troškove, u poređenju sa drugim klimatizacionim sistemima, on ima manje pogonske troškove. Prema tome, on može biti konkurentna alternativa konvencionalnim klimatizacionim sistemima. Isto tako, da bi se ovaj sistem komercijalizovao, neophodno je isključenje mogućnosti eliminacije odvlaživača.  

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KHOSHKHOO, R. Haghighi; MOHAMMADI, S. Seif; SHAYEGAN, P.. Analiza karakteristika klimatizera sa tečnim odvlaživačem koji koristi pločasti razmenjivač toplote sa talasastim pločama i pločasti kolektor/regenerator sa ravnim pločama. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 38, n. 1, p. 203-215, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5199>. Datum pristupa: 04 apr. 2020
Sekcija
Tehnika hlađenja i rashladni uređaji

Reference

[1] Saman, W. Y, S. Alizadeh, Modeling and Performance Alialysis of a Crossflow Type Plate Heat Exchanger for Dehumidification/Cooling, Solar Energy Vol. 70, No. 4, 200l, pp. 361–372.
[2] Alizadeh, S., Y. Saman, Modeling and Performance of a Forced Flow Solar Collector/Regenerator Using Liquid Desiccant, Solar Energy, Vol. 72, No. 2, 2002, pp. 143–154.
[3] Pietruschka, D., U. Eicker, M. Huber, J. Schumacher, Experimental Performance Analysis and Modeling of Liquid Desiccant Cooling Systems for Air Conditioning in Residential Buildings, University of Applied Sciences, Hft Stuttgart, 2006.
[4] Treybal, Robert, Mass Transfer Operations, 3rd Edition, 1982.
[5] Incropera, P. Frank and P. David de Witt, Introduction to Heat Transfer, 4-th Edition, 2002.
[6] Athanasios, G. Kanaris, A. Aikaterini Mouza, Spiros V. Paras, Flow and Heat Transfer Prediction in a Corrugated Plate Heat Exchanger Using a CFD Code, Chem. Eng. Technol., 2006, 28, No. 8, pp. 923–930.
[7] Conde, Manuel, Aqueous Solutions of Lithium and Calcium Chlorides: Property Formulations for Use in Air Conditioning Equipment Design, M. Conde Engineering, Zurich, Switzerland, 2004.
[8] Conde, Manuel, Thermophysical Properties of Humid Air – Models and Background, M. Conde Engineering, Zurich, Switzerland, 2005.
[9] *** Polypropylene Properties, Engineering Fundamentals, eFunda Inc, Sunnavale, CA, USA, www.eFunda.com, 2007.
[10] Borgnakke, Sonntag and Van Wylen, Fundamentals of Thermodynamics, 5th Edition, 2000.