Optimizacija sistema toplotnih pumpi koji koriste površinske vode niskih temperatura kao toplotni izvor

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

B. Pavković K. Jelušič M. Frank

Apstrakt

Za vreme rada sistema toplotne pumpe koja koristi površinsku vodu kao toplotni izvor, povremeno se može pojaviti problem niske temperature morske vode. Iskustvo iz rada sistema toplotne pumpe sa morskorn vodom kao izvorom toplote u mediteranskoj klimi govori o pojavi temperatura nižih od 10°C, snižavajući se ponekad i do 5°C, što je stvaralo probleme u radu toplotnopumpnih sistema voda– voda. U ovom radu se prikazuju projekti sistema toplotnih pumpi koje mogu da rade efikasno u slučaju niskih temperatura površinske vode. Prikazan je sistem sa isparivačkim krugom punjenim rastvorom glikola i vode i razmatran njegov uticaj na potrošnju energije i investicione troškove. Predložen je i analiziran modifikovani sistem toplotne pumpe sa vodenim krugom, u kome je toplotna pumpa korišćena umesto kotla. Pri tome su istaknuti detalji koje treba imati u vidu pri projektovanju i konstruisanju takvih sistema. Izvršene su i analize potrošnje energije i izbora temperature optimalnog ciklusa u zimskom režimu rada.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
PAVKOVIĆ, B.; JELUŠIČ, K.; FRANK, M.. Optimizacija sistema toplotnih pumpi koji koriste površinske vode niskih temperatura kao toplotni izvor. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 38, n. 1, p. 253-264, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5204>. Datum pristupa: 29 mar. 2020
Sekcija
Obnovljivi izvori energije

Reference

[1] *** ASHRAE, 2004, ASHRAE Handbook HVAC Systems and Equipment, ASHRAE, Atlanta GA, 783 p.
[2] Pažanin, J.. B. Pavković, I. Viličić, A Few Years Utilization of Non Conventional Energy Sources at Tourist Area of the Adriatic Coast, Proceedings of 4th International Conference on Solar Energy and Heat Pumps, Istanbul 1988, Turkish Solar Energy Research Foundation, Istanbul, Turkey, 1988, pp. 240–245.
[3] Pažanin, J., B. Pavković, Energetski izvori za dizalicu topline koji daju najekonomičnije rezultate, Proceedings of the 18th Congress on KGH, SMEITS, Beograd, Beograd, 1987, pp. 133–140.
[4] Rafferty, K., Design Aspects of Commercial Open-Loop Heat Pump Systems, GHC Bulletin, March 2001.
[5] Xinguo, L., Thermal Performance and Energy Saving Effect of Water-Loop Heat Pump Systems with Geothermal, Energy Conversion Management, Vol. 39, No. 3/4, 1998, pp. 295–301.