Predviđanje i analiza dinamike toplotnog opterećenja plastenika: pilot projekat korišćenja geotermalne energije u Debrcu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Olivera Ećim

Apstrakt

Predmet rada je parametarska analiza postojećeg tehničko‑tehnološkog stanja i termotehničkih karakteristika za grejanje i ventilaciju plastenika geotermalnom energijom pri veoma niskim spoljašnjim temperaturama zimi. Od posebne važnosti za studiju je modeliranje spoljašnjih parametara kojima se određuje dinamika grejanja i ventilacije plastenika tokom godine. Numeričke simulacije toplotnog opterećenja plastenika izvedene su u cilju povećanja efikasne upotrebe izvora geotermalne energije i konceptualnih tehničkih rešenja. U radu je definisano termičko ponašanje objekta. Konačno, potreba za daljim istraživanjem i inženjerskim razvojem je posebno naglašena.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
EĆIM, Olivera. Predviđanje i analiza dinamike toplotnog opterećenja plastenika: pilot projekat korišćenja geotermalne energije u Debrcu. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 38, n. 1, p. 265-272, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5206>. Datum pristupa: 04 apr. 2020
Sekcija
Obnovljivi izvori energije

Reference

[1] Kosi, F., O. Ećim, I. Zlatanović, V. Tomić, P. Milanović, Razvoj i demonstracija energetski efikasnog sistema za korišćenje geotermalne energije u sprezi sa sistemom skladištenja toplotne energije geoizvora, Nacionalni program energetske efikasnosti, evidencioni broj EE273016, godišnji izveštaj, Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije, Beograd, 2007.
[2] E ćim, O., M. Todorović, Analiza uticaja debljine vazdušnog međusloja na koeficijent prolaza toplote dvoslojne prekrivke plastenika, KGH (2002), pp. 23–29.
[3] M ilanović, P., Uticaj sastava i temperature vode na izbor toplotne šeme i materijala opreme za korišćenje geotermalne energije, doktorska disertacija, Mašinski fakultet, Beograd, 1999.