Centralni niskotemperaturni grejni sistem sa toplotnom pumpom i zemljom kao izvorom energije

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Miloš Banjac Bogosav Vasiljević

Apstrakt

Upotreba grejnog sistema s toplotnom pumpom i zemljom kao izvorom energije, bez obzira na relativno nisku temperaturu raspoloživog „izvora” geotermalne energije (temperatura vode ili tla ne mora biti viša od 12°C), omogućava da se 50–70% energije potrebne za grejanje preuzme od zemlje, a da se ostatak nadomeštava na uobičajeni način. Ovaj udeo geotermalne energije u ukupnoj energiji potrebnoj za grejanje, zavisi pre svega od sistema njene dalje raspodele (radijatorski sistem, sistem grejanja pomoću ventilator‑konvektora ili zidno i podno grejanje), a tek potom i od temperture vode, odnosno tla. U radu je izložena uporedna analiza termičke efikasnosti klasičnog visokotemperaturnog kotlovskog sistema centralnog grejanja (90°C/70°C) i niskotemperaturnog sistema sa grejnom pumpom i zemljom kao izvorom energije (65°C/55°C, 55°C/45°C, 50°C/45°C).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
BANJAC, Miloš; VASILJEVIĆ, Bogosav. Centralni niskotemperaturni grejni sistem sa toplotnom pumpom i zemljom kao izvorom energije. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 38, n. 1, p. 273-281, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5207>. Datum pristupa: 04 apr. 2020
Sekcija
Obnovljivi izvori energije

Reference

[1] *** DIN – EN 12831: Heizungsanlagen in Gebauden – Verfahren zur Berechnung der Norm‑Heizlast; 2003.
[2] De Swardt, C. A., J. P. Meyer, A performance comparison between an air‑source and a ground‑source reversible heat pump, International Journal of Energy Research, 25, 2001, pp. 899–910.
[3] Nagano, K., T. Katsura, S. Takeda, Development of a design and performance prediction tool for the ground source heat pump system, Applied Thermal Engineering, 26, 2006, pp. 1578–1592.
[4] Brudeerer, H., H. Hol, Für die Heizungssanierung: Wärmepumpen mit 65°C Vorlauf, Spektrum der Gebäudetechnik, 5, 2002, pp. 90–96.
[5] Recknagel, H., E. Sprenger, E. R. Schramek, Z. Čeperković, Grejanje i klimatizacija 05/06, Interklima, Vrnjačka Banja, 2004.
[6] Živković, B., Izveštaj o ispitivanju radijatora Global VOX 600, izveštaj br. 06‑20‑29.5/2003, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2003.