E nergetska efikasnost sistema sa direktnom ekspanzijom sa promenljivom zapreminom freona u režimu monovalentnog grejanja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Christian Stach

Apstrakt

U prvom delu ove studije je pregled aktuelnih sistema sa direktnom ekspanzijom. Prikazane su glavne komponente i principi njihovog rada. Pomenute su i njihove moguće primene. Drugi deo studije sastoji se od ispitivanja na osnovu podataka o efikasnosti koje je dao proizvođač. Prikazani su poređenje i procena vrednosti iz literature i izmerenih vrednosti na osnovu merenja koje je obavljeno na instaliranim sistemima sa direktnom ekspanzijom. U trećem delu prikazano je stalno povećanje efikasnosti različitih serija modela. Rezultati su zasnovani na poređenju operativnih troškova VRV sistema i uobičajenih sistema grejanja. Ovi proračuni su realizovani pomoću programa simulacije VRV-Pro koji je razvila firma „Daikin Air Conditioning”.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
STACH, Christian. E nergetska efikasnost sistema sa direktnom ekspanzijom sa promenljivom zapreminom freona u režimu monovalentnog grejanja. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 38, n. 1, p. 283-289, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5208>. Datum pristupa: 10 july 2020
Sekcija
Tehnika hlađenja i rashladni uređaji

Reference

[1] ***: The VRV Simulation Program: Daikin Europe NV: Simulation Program VRV-Pro – Version 6.3.0 Ostende/Belgium (2005) (All simulation Pictures and values)
[2] ***: Energy prices: IWO Austria: Institut fur wirtschaftliche Olheizung - www. iwo-austria.at/66.0.html Institute for economical oil heating (08/2006), (energy prices for: oil, gas, pellets, district heating)
[3] ***: Energy price district heating Vienna: Fernwarme Wien; www.fernwarmewien. at/hk_waermepreis.html (07/2006) (energy price for district heating Vienna)
[4] ***: Daikin related data from internal documentation.