Novo energetski efikasno rešenje za regulaciju protoka u terminalnim jedinicama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Miha Kavčič Stanley De Vries

Apstrakt

 U ovom članku upoređuju se regulacioni balansni ventili, nezavisni od promene pritiska u sistemu (skraćeno PIBCV, eng. Pressure Independent Balancing and Control Valves), i obični – zavisni od pritiska – regulacioni ventili. Obični ventili su izloženi promenama diferencijalnog pritiska do koga dolazi pri normalnom radu. Ove promene pritiska izazivaju devijacije u sobnoj temperaturi i promeni regulacionog odziva. U praksi, to rezultira nepredvidljivim regulacionim ponašanjem i nemogućnošću regulacije malih protoka. S druge strane, ventili nezavisni od pritiska eliminišu ove fluktuacije. Kao što pokazuju proračuni, laboratorijski testovi i merenja u realnim instalacijama, uklanjanje diferencijalnog pritiska iz regulacione jednačine, dovode do značajno popravljene regulacije sobne temperature. Dodatno, ventili PIBCV automatski ograničavaju protok na projektovane vrednosti u svim uslovima opterećenja, povećavajući time efikasnost pumpi. Sprečavanje prekoračenja protoka takođe će povećati performanse kotlova i rashladnih mašina, pošto će razlike u temperaturi medijuma na ulazu u terminal i izlazu iz njega biti u saglasnosti sa projektovanim vrednostima.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KAVČIČ, Miha; DE VRIES, Stanley. Novo energetski efikasno rešenje za regulaciju protoka u terminalnim jedinicama. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 38, n. 1, p. 311-318, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5214>. Datum pristupa: 04 apr. 2020
Sekcija
Tehnika hlađenja i rashladni uređaji

Reference

[1] *** ASHRAE Transactions, Vol. 6, No. 4 HVAC/R Research, October 2000, Predicting the Frequency and Cost of Hot and Cold Complaints in Buildings, Clifford C. Federspiel, Ph. D., Associate Member ASHRAE.
[2] Recknagel, at al., Taschenbuch fur Heizung + Klimatechink, 67 Ausgabe, 1994.
[3] ***IEC 534-2-4: Industrial-process control valves, Part 2, Flow capacity, Section 4: Inherent flow characteristic and rangeability.