Pravilo dobre prakse u tehnlci hlađenja u Rumuniji

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gratiela-Maria Tarlea

Apstrakt

Rumunija je ratifikovala Bečku konvenciju o očuvanju ozonskog sloja, zatim Montrealski protokol o supstancama koje smanjuju ozon i Amandman Protokola usvojen u Londonu, 1993. godine, kojima slede ratifikacije Kopenhaškog amandmana i Montrealskog amandmana 2000. i 2001. Pekinški amandman, koji obuhvata zahteve u pogledu HCFC je u procesu prihvatanja (sl. 1 i 2). Rumunija je zemlja visoke potrošnje, u kojoj nema više proizvodnje CFC-a i koja više ne izvozi CFC. Potrošnja CFCa, prema Protokolu iz Montreala, jednaka je uvezenoj količini. Ona je u Rumuniji smanjena zahvaljujući brojnim aktivnostima u sektoru proizvodnje i servisiranja, iz prvobitnog Nacionalnog programa (KP) i Plana upravljanja rashladnim fluidima (PURF), ali zahvaljujući i opštoj ekonomskoj situaciji u Rumuniji u periodu nakon izrade prvobitnog NP, u 1995. godini. U tom periodu rumunska industrija je iz statusa državnog vlasništva prelazila u privatno vlasništvo. Kao posledica, sa očekivanim poboljšanjem ekonomske situacije, dolazilo je do varijacija potrošnje GFC-a. Zbog toga rumunska Vlada posvećuje ozbiljnu pažnju potencijalnom porastu potrošnje, jer ekonomija počinje da se stabilizuje i aktivnosti u tim sektorima se umnožavaju.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TARLEA, Gratiela-Maria. Pravilo dobre prakse u tehnlci hlađenja u Rumuniji. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 38, n. 1, p. 343-347, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5222>. Datum pristupa: 04 apr. 2020
Sekcija
Tehnika hlađenja i rashladni uređaji

Reference

[1] *** International Institute of Refrigeration, Rerigeration Report, 2002. XZl)
[2] *** EU 2002, EU Directive 2002/91 on Energy Performance of Buildings.
[3] Berglöf, Klas, Methods and Potential for On-site performance validation of airconditioning, refrigeration and heat pump systems, IEA Conference in Las Vegas, 2005.
[4] *** EEGCAC, Energy Efficiency and Certification of Central Air Conditioners, study for the D.G. Transportation-Energy (DGTREN) of the Commission of the E.U., COOLrdinator J. Adnot, September, 2003.
[5] *** EN378 – Refrigerating systems and heat pumps – safety and environmentaly requirements, 2005, European Standard, CEN.
[6] *** The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (2000), Secretariat for the Vienna Gonvention for the Protection of the Ozone Layer and the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer.
[7] *** Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (1997), United Nations Framework Convention on Climate Change.
[8] *** Daikin Doc. presentation, Bucharest, 2006.
[9] *** BITZER Refrigerant Report 2006.
[10] Berglöf, Klas, Bucharest Legislation Presentation, 2005.
[11] Tarlea, Gratiela-Maria, Romanian CoP Presentation, 2005, 2006, 2007.
[12] *** UNEP, Action on Ozone, 2000.