Noćna ventilacija kao ključna tehnika za uštedu energije klimatizacionog postrojenja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Maja Todorović

Apstrakt

U radu su dati pregled i analiza uštede energije klimatizacionog sistema primenom noćne ventilacije tokom letnjeg režima rada. Predstavljene su različite tehnike noćne ventilacije koja se koristi tokom letnjeg perioda, njihove specifičnosti, preduslovi i ograničenja u primeni. Prikazan je uticaj na smanjenje toplotnog opterećenja, kao i ušteda ukupne energije potrebne za rad sistema, za različite tipove i orijentacije prostorija u zgradi. Pregled rezultata drugih autora za različita klimatska podneblja dat je uporedo sa rezultatima dobijenim za letnje klimatske uslove za Beograd. Sprovedeno istraživanje za Beograd odnosi se na poslovne objekte, gde je moguće uvesti noćnu ventilaciju bez dodatnih investicionih troškova, uz značajno smanjenje eksploatacionih troškova.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TODOROVIĆ, Maja. Noćna ventilacija kao ključna tehnika za uštedu energije klimatizacionog postrojenja. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 38, n. 1, p. 399-408, july 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5237>. Datum pristupa: 29 mar. 2020
Sekcija
Štednja energije u zgradama

Reference

[1] *** Handbook of Fundamentals, izdanje ASHRAE, Atlanta, SAD, 2005.
[2] Blondeau, P., M. Sperandio, F. Allard, Night ventilation for building cooling in summer, Solar Energy, Vol. 61, 1997, pp. 327–335.
[3] Geros, V., M. Santamouris, S. Karatasou, A. Tsangrassoulis, N. Papanikolau, On the cooling potential of night ventilation techniques in the urban environment, Energy and Buildings, Vol. 37, 2005, pp. 243–257.
[4] Geros, V., M. Santamouris, S. Karatasou, A. Tsangrassoulis, G. Guarracino, Experimental evaluation of night ventilation phenomena, Energy and Buildings, Vol. 29, 1999, pp. 141–154,
[5] http://www.eere.energy.gov/buildings/energyplus/weather_data.cfm
[6] Kolokotroni, M., A. Aronis, Cooling energy reduction in air-conditioned offices by using night ventilation, Applied Energy, Vol. 63, 1999, pp. 241–253.
[7] Kolokotroni, M., B. C. Webb, S. D. Hazes, Summer cooling with night ventilation for office buildings in moderate climates, Energy and Buildings, Vol. 27, 1998, pp. 231–237.
[8] Olsen, O., Q. Chen, Energy consumption and comfort analysis for different low-energy cooling systems in a mild climate, Energy and Buildings, Vol. 35, 2003, pp. 561–571. 408
[9] Santamouris, M., E. Aroioru, E. Dascalaki, A. Gaglia, Energy characteristics and saving potential in office buildings, Solar Energy, Vol. 52, 1994, pp. 59–66.
[10] Stec, W. J., A. H. C. Van Paassen, Symbiosis of the double skin facade with HVAC system, Energy and Buildings, Vol. 37, 2005, pp. 461–469.
[11] Todorović, M., Optimizacija potrošnje energije klimatizacionog postrojenja primenom noćne ventilacije, doktorska disertacija, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2007.