Proračun dobitaka toplote u klimatizovanim prostorijama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Branislav Todorović

Apstrakt

U Jugoslaviji nеmа oficijalnih normativa ро kojima bi se proračunavali tzv. toplotni gubici ili dobici. Kroz praksu projektovanja postrojenja centralnog grejanja za proračun toplotnih gubitaka ustalile su se nemačke norme DIN 4701, а pri proračunu toplotnih dobitaka koristi se inostrana literatura, koja bez izuzetaka bаziга nа američkim izvorima.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TODOROVIĆ, Branislav. Proračun dobitaka toplote u klimatizovanim prostorijama. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 1, n. 1., p. 5-37, aug. 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5435>. Datum pristupa: 01 july 2022
Sekcija
Opšta problematika KGH