Osnovni podaci za proračunpostrojenja za klimatizaciju

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Branislav Todorović Predrag Marčeta

Apstrakt

Kao osnovni podaci na kojima se zasniva odredjivanje dobitaka toplote merodavnih za dimenzionisanje letnjeg režima klimatizacije, podrazumevaju se:
1/ spoljne projektne temperature i vlažnost vazduJia


2/ intenzitet sunčevog zračenja,
3/ uglovi trenutnog položaja Sunca.
U ovom radu biće izloženi svi pomenuti podaci do kojih se došlo na osnovu meteoroloških i klimatskih  specifičnosti naše zemlje, kao i geografskih uslova koji karakterišu Jugoslaviju.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TODOROVIĆ, Branislav; MARČETA, Predrag. Osnovni podaci za proračunpostrojenja za klimatizaciju. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 1, n. 1., p. 37-46, aug. 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5436>. Datum pristupa: 13 aug. 2020
Sekcija
Opšta problematika KGH

Reference

(1) B. Todorović: Parametri spoljnjeg vazduiha za projektovanje letnjeg režima klimatizacije - Simpozijiim o grejanju, Ljubljjana, 1965.
(2) B. Todorović: Sunčevo zračenje za gradsku atmosferu na 45° SŠ i dobici toplote u klimatizovanim prostorijama. Simpozijum u Celju, 1968.
(3) M. i B. Todorović: Određivanje veličine senke pomoću nomograma Simpozijum u Celju, 1968.
(4) Gamsler, Vugičić: Zamućenost atmosfere i direktno sunčevo zračentje u Beogradu Kongres meteorologa, Beograd, 1967.