Računarski programi za proračune dobitaka (Ashrae 1985. g.) i gubitaka toplote (DIN 4701 1983. g) u zgradama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Branislav Todorović

Apstrakt

Moderno projektovanje se sve više zasniva na korišćenju računara. Pojava PC standarda je značajno ubrzala prodor računara u Jugoslovensku sredinu, što se bitno odrazilo i na kvalitet ponude na domaćem tržištu. U poslednj ih nekoliko godina, pojavljuje se sve veći broj programa koji su iskljućivo delo domaćih strućnjaka. Ovde će biti reći o programima za proraćune gubitaka i dobitaka topiote.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
TODOROVIĆ, Branislav. Računarski programi za proračune dobitaka (Ashrae 1985. g.) i gubitaka toplote (DIN 4701 1983. g) u zgradama. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 19, n. 1, p. 420-429, oct. 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5701>. Datum pristupa: 13 aug. 2020
Sekcija
Oprema i realizacija sistema KGH

Reference

[1] * * *: ASHRAE Handbook, 1985 Fundamentals, ASHRAE, Atlanta1985.
[2] * * *: Cooling and Heating Load Calculation Manual, ASHRAE Atlanta 1977.
[3l * * *: DIN 4701, 1983.
[4] TODOROVIĆ, B. : Projektovanje postrojenja za centralno grejanje, Mašinski fakultet, Beograd, 1982.
[5] TODOROVIĆ, B. : Klimatizaciona postrojenja, SMEITS, Beograd, 1977.
[6] REKNAGEL, SPRENGER, HENMANN: Grejanje i klimatizacija, Građevinska knjiga, 1987.
[7] TODOROVIĆ, B. : Prikaz računarskog programa za proračun gubi-taka toplote, KGH, 3/88, SMEITS, Beograd, 1988.
[8] KING, K. N.: Modula-2, A Complete Guide, Heath D.C. & Co. ,1988.
[9] SCHILDT, H. : Modula-2 Made Easy, Osborne McGraw-HilI, Berke-ley, 1986.
[10] SCHILDT, H.: Advanced Modula-2, Osborne McGraw-Hill, Berkeley, 1987.