Sistem DDC povećava energetsku efikasnost sistema KGH

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Risto Ciconkov Goran Veljanovski

Apstrakt

Sistem DDC (Direct Digital Control) j e mikroprocesorski baziran sistem koji obezbeđuje kontrolu bilo koje funkcije u objektu. Sistem funkcioniše korišćenjem inteligentnih samostalnih kontrolera i/ili stanica tako da tačno upravlja postrojenjima kao što su kotlovi, hladnjaci vode, pumpe, ventilatori, osvetljenja i bezbednosni sistemi, prema odgovarajućim promenljivim uslovima kao što su: vreme, temperatura, vlažnost i nivo osvetljenja. U oblasti KGH ova tehnika se jo š naziva sistem za upravljanje zgradom (BMS - Building Management System), sistem za automatizaciju zgrade (BAS — Building Automation Svstem) itd. Sistem DDC bi mogao da izvršava sledeće osnovne funkcije povećavajući energetsku efikasnost: a) programiranje rada opreme


  1. b) optimalni start/stop (aktiviranje i zaustavljanje opreme za grejanje i hlađenje tako da se održavaju prihvatljivi uslovi u zgradi u vreme prisustva Ijudi)

  2. c) podešavanje od strane operatora (setovanje regulatora za uključivanje sistema)

  3. d) monitoring (arhiviranje temperatura i njihov trend, vremena startovanja opreme itd.)

  4. e) izveštaj o alannima (defekti opreme, rad izvan granica temperature i pritiska).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
CICONKOV, Risto; VELJANOVSKI, Goran. Sistem DDC povećava energetsku efikasnost sistema KGH. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 35, n. 1, p. 34-40, nov. 2019. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/5871>. Datum pristupa: 29 feb. 2020
Sekcija
NOVE TEHNOLOGIJE I NOVI SISTEMI SNABDEVANjA ENERGIJOM

Reference

[1] Ciconkov, R., G. Veljanovski, DDC sistem - savremeni način automatizacije sistema KGH, 34. kongres o KGH, SMEITS, Beograd, 2003.
[2] *** ASHRAE Handbook, Applications, ASHRAE, Atlanta, 2003.
[3] Todorović, B., Klimatizacija, SMEITS, Beograd, 1998.
[4] *** L>L)C Online, Iowa Energy Center, www.ddc-online.org, posećeno jula 2004.
[5] Ziinmerman, A., Fundamentals o f Direct Digital Control, Heating, Piping, Air Conditioning, May, 1996.
[6] *** Management, Control and Measurement - Building Management Systems, Defence Energy Efficiency Program, USA, 07-2001.
[7] *** CHPS Best practices manual, Volume II - Design, CHPS Inc., USA, 2002.
[8] *** Energy Management Systems, Energy Design Sources, Sauthem Califomia Edison, E-Source Inc., USA, 1998.
[9] *** Tehnička literatura i katalog firme Kieback & Peter, Berlin, 2002.