Testiranje uticaja sistema za predhlađenje vodenom maglom na efikasnost rada vazdušnog hladnjaka

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Milena Otović Uroš Milovančević Srbislav Genić Nenad Mitrović Vladimir Černicin Srđan Otović Milan Antić

Apstrakt

Na do sada ugrađenim čilerima/roof topovima/dry cooler-ima i vazdušnim hladnjacima uočeno je značajano poboljšanje hlađenja u letnjem režimu kada se cevni snop prska vodenom maglom. Izvršena su testiranja sistema koji proizvode vodenu maglu (vodenekapljicemikronske veličine), anastajeraspršivanjem vode pod visokim pritiskom kroz otvor mlaznica/dizni. Kada kapljica vode mikronske veličine dođe u dodir sa toplim vazduhom, veoma brzo isparava apsorbujući pri tome i određenu količinu toplote, što rezultuje hlađenjem vazduha. Time se poboljšava rad hladnjaka u kritičnim periodima kada je temperatura okolnog vazduha veoma visoka. Cilj testiranja je određivanje poboljšanja rada hladnjaka pri radnim uslovima sa primenom opisanog sistema u odnosu na radni režim bez prskanja vodenom maglom(suvi režim rada).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
OTOVIĆ, Milena et al. Testiranje uticaja sistema za predhlađenje vodenom maglom na efikasnost rada vazdušnog hladnjaka. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 51, n. 1, p. 11-16, dec. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/6159>. Datum pristupa: 17 oct. 2021 doi: https://doi.org/10.24094/kghk.020.51.1.11.
Sekcija
Članci

Reference

[1] Jaćimović, B., S. Genić, Toplotne operacije i aparati, Deo 1: Rekuperativni razmenjivači toplote, Mašinski fakultet, Beograd, Srbija, 2016.
[2] Marković, S., B. Jaćimović, S. Genić, M. Mihailović, U. Milovančević, M. Otović, Air side pressure drop in plate finned tube heat exchangers, International Journal of Refrigeration, vol. 99, pp. 24–29, 2019.
[3] Milovančević, U., B. Jaćimović, S.Genić, F.El-Sagier, M.Otović, S.Stevanović, Thermoeconomic analysis of spiral heat exchanger with constant wall temperature, Thermal Science, vol 23, no 1, pp 401-410, 2019.
[4] Mihailović M., U. Milovančević, S. Genić, B. Jaćimović, M. Otović, P.Kolendić, Air side heat transfer coefficient in plate finned tube heat exchangers, Experimental Heat Transfer, vol 33, no 4, pp 388-399, 2020.
[5] Otović, M., M. Mihailović, S. Genić, B. Jaćimović, U. Milovančević, S. Marković, Reconsideration of data and correlations for plate finned-tube heat exchangers, Heat and Mass Transfer, vol. 54, pp. 2987–2994, 2018.
[6] Genić, S., B. Jaćimović, U. Milovančević, M. Ivošević, M. Otović, M. Antić,Thermal performances of a “black box” heat exchanger in district heating system, Heat and Mass Transfer/Waerme-und Stoffuebertragung, vol 54, no 3, pp. 867-873, 2018.