Analiza rada toplotne pumpe vazduh–voda

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ljubomir Malić Aleksandra Paunović Uroš Milovančević Milena Otović Vladimir Černicin Aleksandra Sretenović

Apstrakt

Ciljovog rada je sveobuhvatna teorijska analiza toplotne pumpe vazduh–vodakoja se nalazi u Laboratoriji za termotehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu. Ostvareni rezultatipredstavljaju odličnu osnovu za eksperimentalnaispitivanjaoveinstalacije.U raduje dat uporedni pregled performansi spiralnog (skrol)i klipnog kompresora kadase kao rashladni fluid u instalaciji toplotne pumpe koristi propan (R290). Takođe, urađene su analizeuticajaunutrašnjeg prehlađivanja na termodinamički ciklus i analiza performansi toplotne pumpe na osnovu napravljenog modela. Na kraju, prikazana je promena vrednosti efektivnog koeficijenta grejanja (COP) za prosečnu grejnu sezonu, u periodu od 2014. do 2018. godine, na osnovu podataka Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MALIĆ, Ljubomir et al. Analiza rada toplotne pumpe vazduh–voda. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 51, n. 1, p. 31-35, dec. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/6162>. Datum pristupa: 17 oct. 2021 doi: https://doi.org/10.24094/kghk.020.51.1.31.
Sekcija
Članci

Reference

[1] Markoski, M., Rashladni uređaji I i II deo, Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija, 2013.
[2] Vujić, S., Rashladni uređaji, Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija, 1990.
[3] Vasiljević, B., M. Banjac, Priručnik za termodinamiku, VI izdanje, Mašinski fakultet Univerzitet uBeogradu, Beograd, Srbija, 2019.
[4] Jaćimović, B., S. Genić, Toplotne operacije i aparati deo 1: Rekuperativni razmenjivači toplote, Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija, 2016.
[5] https://www.cibsejournal.com/cpd/modules/2016-09-fgas/
[6] Wang, L., B. Sunden, R. M. Manglik, Plate Heat Exchangers Design,Applications an Performances, WIT Press, Boston, USA, 2007.
[7] Thome, J.R., Engineering Data Book III,Wolverine Tube Inc., 2004.
[8] ASHRAE Handbook–Fundamentals, 2013.
[9] Šamšalović, S., Ispitivanje radnih karakteristika toplotne pumpe voda-vazduh, Magistarska teza, Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija, 1982.
[10] EN 14511-3: Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling –Part 3: Test methods
[11] Malić Lj., Analiza rada toplotne pumpe vazduh–voda,Master rad, Mašinski fakultet,Univerzitet u Beogradu,Beo-grad, Srbija, 2020.
[12] Paunović A., Određivanje pogonskih parametara toplotne pumpe vazduh–voda,Master rad, Mašinski fakultet,Univerzitet u Beogradu,Beograd, Srbija,2020