Numerička simulacija strujanja fluida u rotacionim diskovima

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Dragan Mandić

Apstrakt

Predmet ovog rada je modeliranje složenog kretanja fluida koje je uzrokovano rotacionim kretanjem rotacionih diskova . Pri tome je rotacioni disk zauzimao normalan ili paralelan položaj u odnosu na osu strujanja fluida.
Takođe su primenjivane različite konstrukcije rotacionih tela, sa uvođenjem fluida kroz središnji otvor unutar radnog kola rotacionih tela i sa uvođenjem fluida na spoljnim površinama ovih radnih kola (površine koje su ograničene najvećim prečnicima rotacionih diskova). U toku modeliranja usvojeni su i različiti početni uslovi za različite konstrukcije i pozicije rotacionih tela.
Za svako pojedinačno strujanje data su dijagrami promena brzina kroz cilindričnu struju fluida čije se translatorno kretanje usložnjava sa rotacionim kretanjem frikcionih diskova u njenom toku. Dobijeni rezultati daju jasnu sliku o poremećajima i promenama fronta talasa kretanja fluida koji se mogu upotrebiti kao neophodno iskustvo u projektovanju cirkulacionih tehnoloških sistema.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
MANDIĆ, Dragan. Numerička simulacija strujanja fluida u rotacionim diskovima. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 51, n. 1, p. 67-71, dec. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/6173>. Datum pristupa: 17 oct. 2021 doi: https://doi.org/10.24094/kghk.020.51.1.67.
Sekcija
Članci

Reference

[1] *** ANSYS Introduction to CFD Analysis, Introductory FLUENT Notes, FLUENT v 6.3 Decembar 2006
[2] N. Tesla, "Fluid Propulsion," U.S. Patent 1061142, 6 May 1913.
[3] Branka Lukic,The Pennsylvania State University, "A passively-Suspended Tesla Pump Left Venticular Assist ", US National library of Medicine- National Institutes of Health, Nov 2010
[4] Dragan Mandic, CFD modeling of hydrodynamic phenomena and heat transfer in channels of plate heat exchangers, 4th International Conference of Fluid Flow, Heat and Mass Transfer (FFHMT'17)Toronto, Canada – August 22 – 23, 2017
[5] Dragan Mandic, CFD modeling of turbulence in channels of plate heat exchangers , 5th International Conference of Fluid Flow, Heat and Mass Transfer (FFHMT'18) Niagara Falls, Canada – June 7 – 9, 2018