Aerozagađenje, planetarni problem – zagađenje u zatvorenim prostorijama, problem svakog čoveka pojedinačno

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marin Ivošev

Apstrakt

Koliko su običnom čoveku, a koliko struci, jasni uzroci i posledice aerozagađenja, a koliko je ispravan pristup ovim problemima, koliko ih istražuju, da li pravilno rangira njihove negativne posledice po zdravlje, koliko se uopšte obraća pažnja na energetsku, ekološku i ekonomsku efikasnost konverzije energije goriva u toplotnu energiju, da li se na pravi način zalaže i na koji način, individualno, daje doprinos zaštiti životne sredine, čuva prirodu i zdravlje ljudi? To su pitanja na koje ovaj rad traži odgovore, a njegovi zaključci ukazuju da su aktivnosti, odnosno filozofija globalnog razmišljanja i konkretan pristup rešavanja problema zagađenja vazduha, i kod običnih ljudi, i kod struke, na pogrešnom nivou, pravcu i smeru. Zašto? Ukratko. Razmišljamo, pričamo, trošimo mentalnu energiju, sudimo o svemu i svačemu i radimo na oblastima koje dovoljno ne poznamo i za koje nismo kompetentni.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
IVOŠEV, Marin. Aerozagađenje, planetarni problem – zagađenje u zatvorenim prostorijama, problem svakog čoveka pojedinačno. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 51, n. 1, p. 73-77, dec. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/6174>. Datum pristupa: 17 oct. 2021
Sekcija
Članci

Reference

[1] https://www.google.com/search?q=gui-lab-de&oq=gui-lab-de&aqs=chrome..69i57j0l2j5.23669j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
[2] https://www.slideserve.com/milica/ekolo-ko-umarski-centar-sylva-vazduh
[3] https://www.zepter.rs/air/therapy-air#tab-tech-data
[4] https://www.institutzei.net/sr/lat-saznajte-kakav-vazduh-udisemo/
[5] https://www.youtube.com/watch?v=MiivVTFejk0
[6] http://rs.zepter.com/MainMenu/Products/Medical/TherapyAir/TherapyAirIon.aspx