Grejanje Kragujevca –zamena uglja sa prirodnim gasom imperativ budućeg razvoja grada

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marin A. Ivošev Verko S. Radosavljević

Apstrakt

Proizvodnja toplote u Kragujevcu je, sve do devedesetih godina prošlog veka, služila za tri osnovne, tada, životne potrebe, u gradu: (a) grejanje stambenih i društvenih objekata, (b) grejanje proizvodnih objekata Fabrike automobila, Fabrike oružja i Fabrike kamiona i (c) tehnološke potrebe ovih fabrika. Do tog vremena prvi stepen konverzije energije odvijao se godišnjim sagorevanjem blizu 200.000 tona uglja, 10.000.000 normalnih kubnih metara prirodnog gasa i oko 9.000 tona mazuta. Kako sve to izgleda danas? Četiri aspekta: (a) aspekta energetske efikasnosti, (b) ekonomske (finansijske) isplativosti (c) ekološke održivosti i (d) bezbednosti zdravlja radnika i stanovnika u užem i širem regionu  toplane. Navedeni podaci ukazuju na veliku nesrazmeru između potrebnih snaga izvora toplote u odnosu na instalisanu snagu korisnika, velike materijalne troškovie, mala energetska efikasnost izvora i prenosa toplote, nedozvoljene emisije opasnih i štetnih produkata sagorevanja, velika starost opreme, mala bezbednost i ugroženo zdravlje radnika i stanovnika naselja grada u užem i širem okruženju toplane. Najvećim delom zbog korišćenja uglja. Idejno rešenje se sastoji od tri nova, manja, dislocirana  izvora toplote (kotlarnica)na prirodni gas, umesto sadašnje centralne kotlarnice “ZASTAVA”, na ugalj. A jedan od glavnih zaključaka rada je uslov da  tokom projektovanja i implementacije novih razvojnih oblasti ove vrste, istovremeno i u svakom trenutku, mora da postoji integrisani pristup povezan sa sve četiri navedene oblasti (energetske, ekološke, ekonomske i bezbednosne) i da je, u ovom trenutku, zamena energenata uglja i mazuta sa prirodnim gasom, jedini pravi izbor za poboljšanja energetske, ekološke i fnansijske efikasnosti proizvodnje toplote za grejanje, za životnu sredinu, za čuvanje prirode i zdravlja ljudi.     I imperativ budućeg razvoja i života grada Kragujevca. U novi koncept grejanja grada Kragujevca, je moguće, u budućnosti, postepeno uključivati i najnovija tehnološka  rešenja  proizvodnje i korišćenja obnovljivog prirodnog gasa čiji će izvori biti u poljoprivredi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
IVOŠEV, Marin A.; RADOSAVLJEVIĆ, Verko S.. Grejanje Kragujevca –zamena uglja sa prirodnim gasom imperativ budućeg razvoja grada. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 51, n. 1, p. 89-100, dec. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/6176>. Datum pristupa: 17 oct. 2021
Sekcija
Članci

Reference

[1] *** Poslovno Udruženje toplana Srbije, Pokazatelji daljinskog grejanja u toplanama Srbije „Toplane Srbije“, 2015.
[2] *** www.epa.gow
[3] *** Interna dokumentacija »Energetika doo« Kragujevac
[4] *** Stručni nalazi Instituta za kvalitet radne i životne sredine »1.maj«-Niš, 1997 i Instituta za javno zdravlje, Kragujevac, 2008.
[5] Ivošev, M., Ekološki aspekti sagorevanja energenata na primeru Zastava energetike”, Magistarska teza, Maš. fakultet u Kragujevcu, Kragujevac, 2002.
[6] Ivošev M., Ugalj... ali po koju cenu? Savetovanje toplana Jugoslavije BG, 1997.
[7] Ivošev M., Upravljanje energetskim sistemima na čvrsta goriva promenljivog kvaliteta uz ekološka ograničenja, Doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2005.
[8] Ivošev M., Idejni proekat sa studijom mogućnosti energetske, ekološke i ekonomske opravdanosti zamene industrijskih parnih kotlova na ugalj, sa vrelovodnim kotlovima na prirodni gas, Energetika doo, 2015.
[9] Ivošev M. Kako se greje Kragujevac“? Časopis "Energija", br.1-2, Bg, 1997.
[10] Ivošev M., Rad velikih industrijskih sistema u uslovima restrikcija “Časopis "Energija", br.1 Beograd, 1998.
[11] Ivošev M., Studija Sistema Daljinskog Vrelovodnog Grejanja "Zastave" i grada Kragujevca – Tehnološki projekat Strategija razvoja do 2020. godine, “Zastava Energetika”, Kragujevac 2000.
[12] Todorović M., Harmonizacija ruralnog i urbanog razvoja uz korišćenje obnovljivih vidova energije za prilaz integralno održivom razvoju uključujući stočarstvo, Akademija inženjerskih nauka Srbije, 2019.
[13] *** https://afdc.energy.gov/fuels/natural_gas_renewable.html