Proračun nivoa buke generisane protokom vazduha u aktivno kontrolisanom vazdušnom kanalu sa usmerivačima vazduha oblika aeroprofila

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mirko Dinulovtić Marta Trninić Boško Rašuo Marina Stamenović Nebojša Ćurčić Novak Milošević

Apstrakt

U mnogim KGH sistemima, vazdušni kanali se koriste za usmeravanje vazduha do i od sistema koji se opslužuju. Generalno, diskontinuiteti, grananje, turbulentncija u kanalima rezultiraju stvaranjem buke i gubitkom statičkog pritiska. Na buku izazvanu radom KGH sistema utiču raspored kanala, veličina kanala, brzine protoka vazduha, kompletna konstrukcija sistema a dozvoljeni nivoi buke regulisani su mnogim industrijskim standardima.
U ovom radu istražen je uticaj aktivno kontrolisanih usmerivača vazduha oblika profila (NACA 2412) u aktivno kontrolisanom sistemu na nivo buke. Usmerivači vazduha oblika aeroprofila utiču na vibracije sistema, buku, pad pritiska i shodno tome utiču na zdravstvene i bezbednosne zahteve.
Izračunavanje buke generisane protokom postiže se izvođenjem CFD simulacije primenom nekompresibilnog LES proračunskog modela zajedno sa akustičnom analizom strujanja u vazdušnom kanalu. Numerički modeli su razvijeni za različite položaje usmerivača vazduha i napadne uglove pri malim Maha-ovim brojevima unutar operativnog opsega aktivno kontrolisanog sistema.
Predviđeni nivoi buke eksperimentalno su provereni merenjem buke u blizini usmerivača vazduha, za različite brzine protoka, položaj usmerivača i konstrukciju kanala. Utvrđeno je da dizajn i položaj aktivno kontrolisanih usmerivača vazduha utiču na nivo buke u operativnom okruženju kanala za protok vazduha.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
DINULOVTIĆ, Mirko et al. Proračun nivoa buke generisane protokom vazduha u aktivno kontrolisanom vazdušnom kanalu sa usmerivačima vazduha oblika aeroprofila. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 51, n. 1, p. 139-144, dec. 2020. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/6181>. Datum pristupa: 17 oct. 2021
Sekcija
Članci

Reference

[1] Trninić M., Dinulović M., Rašuo B., Analiza Strujanja u Vazdušnom Kanalu sa Usmerivačem Vazduha Oblika Aeroprofila, Procesna tehnika, 2020 (2).
[2] Trninić M., Dinulović M., Rašuo B., Proceedings Procesing ‘20, Flow Analysis in Air Duct with Airfoil Vanes (pp. 61 – 63), Belgrade, Serbia, 2020.
[3] Won-Wook K. and Suresh M., An Unsteady Incompressible Navier–Stokes Solver for Large Eddy Simulation of Turbulent Flows, International Journal for Numerical Methods in Fluids, 1999 (31), pp. 983–1017.
[4] Waddington D.C, Oldham D.J., The Prediction of Airflow-Generated Noise in Mechanical Ventilation Systems, Indoor and Built Environment, 2000 (9), pp. 111 – 117.
[5] Gloerfelt X., Lafon P., Direct computation of the noise induced by a turbulent flow through a diaphragm in a duct at low Mach number, Computers & Fluids 37 (2008) 388–401
[6] Lighthill M. J., On Sound Generated Aerodynamically. I. General Theory, Proceedings of The Royal Society of London, 1952 211, 564-587