Prirodni rashladni fluidi u svim aplikacijama. Da li je moguće?

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Armin Hafner Risto Ciconkov

Apstrakt

Zbog štetnog uticaja sintetičkih rashladnih fluida na životnu sredinu (CFC, HCFC, HFC), u toku su fundamentalne promene u tehnologijama hlađenja i toplotnih pumpi. Ovo doprinosi preuzimanju tržišta za rashladne sisteme i sisteme toplotnih pumpi zasnovane na prirodnim radnim fluidima sa brzinama rasta različitim tempom u različitim segmentima tržišta, iako su se oni uvek primenjivali i bili dostupni do sada. Cilj ovog rada je da predstavi trenutno stanje na tržištu i da se posmatra samo kao pregled napravljen sredinom 2021 godine.


U ovom članku razmatraju se samo budući dokazani radni (rashladni) fluidi, naime supstance koje se prirodno pojavljuju u atmosferi, kao što su CO2, različite vrste ugljovodonika, NH3, H2O i vazduh. Za svako od ovih rashladnih fluida opisane su moguće primene u zavisnosti od temperaturnog opsega, kapaciteta hlađenja, vrste primene itd. Postoje nova inovativna rešenja u cilju poboljšanja primenljivosti, energetske efikasnosti i bezbednosti.


Fluorirani ugljovodonici ponovo su u centru pažnje vezani za njihov uticaj na životnu sredinu u pogledu TFA zagađenja vode za piće i glavni su izvor PFAS-om zagađenja i vode za piće i osnovnih životnih namirnica poput majčinog mleka.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
HAFNER, Armin; CICONKOV, Risto. Prirodni rashladni fluidi u svim aplikacijama. Da li je moguće?. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 52, n. 1, p. 11-20, dec. 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/6695>. Datum pristupa: 26 feb. 2024
Sekcija
Plenarna predavanja

Reference

[1] Ciconkov R., 2018. Refrigerants: There is still no vision for sustainable solutions, Internation-al Journal of Refrigeration 86 (2018), pp. 441–448
[2] Hafner, A., 2017. Integrated CO2 system for refrigeration, air conditioning and sanitary hot water, Ammonia and CO2 Refrigeration Conference, IIR, Ohrid, R. Macedonia.
[3] Kauffeld M., Dudita M., 2021. Environmental impact of HFO refrigerants & alternatives for the future https://www.openaccessgovernment.org/hfo-refrigerants/112698/
[4] Lorentzen G., 1993, Revival of carbon dioxide as a refrigerant. Int. J. of Ref., 17 (5) (1993), pp. 292-301
[5] Lorentzen G., 1995, The use of natural refrigerants: a complete solution to the CFC/HCFC predicament Int. Journal of Refrigeration, 18 (3) (1995), pp. 190-197
[6] Pachai, A., Norman J., Arpagaus C., Hafner A., 2021. Screening of future-proof working fluids for industrial high-temperature heat pumps up to 250 °C. Proceedings of the 9th IIR Conference: Ammonia and CO2 Refrigeration Technologies, Ohrid, 2021