Analiza rada toplotne pumpe sa tlom kao izvorom toplote

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Marijana Cvetković Uroš Milovančević Milena Otović

Apstrakt

U radu je analiziran uticaj različitih parametara na vrednost efektivnog koeficijenta grejanja (COP) toplotne pumpe zemlja-voda, gde je usvojeno da ovaj uređaj radi sa razmenjivačem postavljenim u površinski sloj zemlje i koji se koristi za toplotno iscrpljivanje tla. Za model je uzeta postojeća instalacija toplotne pumpe koja se nalazi u Laboratoriji za termotehniku na Mašinskom fakultetu u Beogradu.


Rezultati analize posmatrane instalacije omogućuju razmatranje promene koeficijenata grejanja u zavisnosti od promene temperature tla, kao i u zavisnosti od promene temperature povratne vode iz sistema grejanja. Budući da promena temperature tla više ili manje zavisi od promene temperature vazduha, prilikom proračuna su korišćene osrednjene temperature vazduha za razmatrane mesece grejne sezone u vremenskom intervalu 2014÷2018. godine.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
CVETKOVIĆ, Marijana; MILOVANČEVIĆ, Uroš; OTOVIĆ, Milena. Analiza rada toplotne pumpe sa tlom kao izvorom toplote. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 52, n. 1, p. 29-39, dec. 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/6697>. Datum pristupa: 29 nov. 2022
Sekcija
Članci

Reference

[1] Markoski, M., Rashladni uređaji I i II deo, Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Beo-grad, Srbija, 2013.
[2] Vujić, S., Rashladni uređaji, Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija, 1990.
[3] *** ASHRAE 1997 HVAC Fundamental Handbook, 1997.
[4] Kakac S., Heat Exchangers – Selection Rating and Thermal Design, Department of Mechani-cal Engineering, University of Miami, Coral Gables, Florida, 2002.
[5] Cvetković M., Tehničko rešenje toplotne pumpe sa tlom kao izvorom toplote, Master rad, Ma-šinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija, 2020.