Toplotne pumpe u službi dekarbonizacije rezidencijalnog grejanja

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hrvoje Krapanić

Apstrakt

Jedna od najvažnijih inicijativa koje je EU ikada pokrenula, Zeleni dogovor, ima za cilj da Evropa do 2050. godine bude prvi klimatski neutralan kontinent, sa ekonomijom neutralnom emisijom ugljen-dioksida i ugljen-neutralnim građevinskim fondom. Na nivou država članica EU, nacionalni energetski i klimatski planovi se izrađuju u rasponu od 10 godina, koji bi trebalo konkretnije da pokažu put kojim svaka država članica ide, kako bi dostigla sopstvene ciljeve dekarbonizacije koji doprinose zajedničkim ciljevima EU. Neki od tih ciljeva su: smanjenje emisije gasova staklene bašte, povećanje energetske efikasnosti i povećanje udela obnovljive energije. Glavni pokretač u mnogim zemljama je talas renoviranja neefikasnih zgrada (75% svih zgrada u EU), pošto je fond zgrada odgovoran za 40% potrošnje energije i 36% emisije CO2 (EU Energetske performanse zgrada sa podacima). Tako da je prilika samo ovde ogromna. Toplotne pumpe, rešenje koje se dugo smatralo efikasnom i efikasnom tehnologijom za grejanje i hlađenje, sada se čini kao ključno rešenje za dekarbonizaciju grejanja, posebno u stambenim primenama (ali ne samo). Pouzdani su, dokazano rade, upotrebljivi u različitim klimatskim uslovima, koristeći čistu obnovljivu energiju. Sa svojom visokom energetskom efikasnošću, toplotne pumpe lako doprinose ciljevima EU do 2050. godine za postizanje klimatske neutralnosti. Ovde će biti prikazan odnos toplotnih pumpi i ciljeva EU dekarbonizacije u postizanju boljeg sutra.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
KRAPANIĆ, Hrvoje. Toplotne pumpe u službi dekarbonizacije rezidencijalnog grejanja. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 52, n. 1, p. 41-45, dec. 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/6698>. Datum pristupa: 29 nov. 2022
Sekcija
Članci

Reference

[1] *** https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-plan-for-a-green-transition/
[2] *** Energy, transport and environment statistics, EUROSTAT 2020, page 24
[3] *** Energy, transport and environment statistics, EUROSTAT 2020, page 21
[4] *** Energy, transport and environment statistics, EUROSTAT 2020, page 39
[5] *** https://ec.europa.eu/energy/content/factsheet-energy-performance-buildings-directive_en
[6] *** https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/t2020_31&lang=en
[7] *** https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html
[8] *** Carbon trust, Heat pump retrofit in London, August 2020
[9] *** https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0562&from=EN
[10] *** https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20201229-1
[11] *** https://ec.europa.eu/energy/content/nzeb-24_en
[12] *** EHPA Market and Statistic Report 2021
[13] *** https://www.consilium.europa.eu/en/policies/eu-plan-for-a-green-transition/