Energenti, izvori energije, energija - aksiomi, nedoumice i zablude

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Mile S. Šiljak

Apstrakt

Kao aktivni strukovni analitičar i u oblasti opšte termotehnike, pristupio sam opredeljenom istraživanju, iz deontoloških razloga, a u cilju unapređenja teorije i prakse, ali i otklanjanja svake moguće pojave nedoumica, zabluda i iluzija, u upotrebi sporno formulisanih određenih odrednica, Predmetno istraživanje je sofisticirano istraživanje, zasnovano na „logici racionalnog delanja“, sa artikulisano definisanim pristupnim aspektima, formiranim na bazi odlučnih činjenica, znanju, iskustvu, logici, etimologiji i/ili važećim termotehničkim aksiomima. Praktično, sprovedena je analiza i ocena, zastupljenosti, prihvatljive formulacije i upotrebljivosti, opredeljenih odrednica, i to: „energent“; „izvor energije“; „obnovljivi izvori energije“; i „energija“, u odgovarajućim zakonima i publikacijama (brošurama, priručnicima, skriptama i knjigama),


Utvrđeno je između ostalog, da su akceptirane odrednice u prošlosti i sadašnjosti bile u izvesnoj meri zanemarene i površno tretirane, da su interesno korišćene, oskudno definisane, delimično nepravilno formulisane, i da su kao takve mogle da proizvode nedoumice, zablude i iluzije u pogodnim prilikama. Posebno je uočeno, da i nadalje izostaje sveobuhvatna, pravilna i egzaktna formulacija odrednice „energija”. Postojeća definicija energije i zaista nije prihvatljiva, jer energija nije samo „sposobnost vršenja rada“. Naš uvaženi naučnik Nikola Tesla, u mnoštvu izrečenih mudrih misli, izrekao je i vizionarske misli i o energiji, i sigurno se ne bi složio sa spornom egzistirajućom definicijom.


Takođe je utvrđeno, da su se oko formulacije „obnovljivi izvori energije“ u domenu opšte, stručne i naučne javnosti stvorile nedoumice, zablude I iluzije. Prisutna formulacija osporena je ukazivanjem na očigledne brojne osporavajuće razloge, među kojima su i termotehnički aksiomi. Egzistirajuća formulacija dovodi do nedoumica i zabluda, ali i do stvaranja iluzije o postojanju perpetuumobila prve i druge vrste. Praktično, obnovljivi izvori energije i zaista za sada ne egzistiraju u stvarnosti na Planeti Zemlji, odnosno oni možda i postoje ali nisu pravilno identifikovani kao takvi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ŠILJAK, Mile S.. Energenti, izvori energije, energija - aksiomi, nedoumice i zablude. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 52, n. 1, p. 75-85, dec. 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/6702>. Datum pristupa: 29 nov. 2022
Sekcija
Članci

Reference

[1] *** Zakon o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014 i 95/2018 - dr. zakon)
[2] *** Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Sl. glasnik RS", br. 101/2015 i 95/2018 - dr. zakon)
[3] *** Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020)
[4] *** Zakon o efikasnom korišćenju energije ("Sl. glasnik RS", br. 25/2013)
[5] *** Nacrt Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/270121/270121-vest11.html
[6] *** Nacrt Zakona o obnovljivim izvorima energije https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/280121/280121-vest11.html
[7] *** Internet, http://hr.wikiquote.org/wiki/Nikola_Tesla.
[8] *** https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/library/democratic_governance/obnovljivi-izvori-energije---vodi-za-parlamentarce.html
[9] *** file:///[10]C:/Users/Computer/Downloads/Studija%20Srpski_web%20().pdf
[10] *** http://www.cekor.org/documents/pages/433_1.pdf
[11] *** http://www.ener-supply.eu/downloads/ENER_handbook_bh.pdf
[12] *** https://cupdf.com/document/obnovljivi-izvori-energije-skriptapdf.html
[13] *** https://euractiv.rs/12-odrzivi-razvoj/111-dosije/2272-obnovljivi-izvori-energetska-budunost
[14] *** https://galaksijanova.rs/obnovljive-zablude/
[15] *** http://hr.wikiquote.org/wiki/Nikola_Tesla.)
[16] *** https://educons.edu.rs/wp-content/uploads/2020/01/Energetska-knjiga.pdf
[17] *** http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=47716