Termička modernizacija postojećih višespratnih stambenih zgrada u Beogradu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Radivoje Batinić

Apstrakt

Fond višespratnih stambenih zgrada (VSSZ) u Beogradu sastoji se od oko 97% postojećih i oko 3% novih zgrada. Očigledno je da nije moguće smanjiti utrošak toplote u ovim zgradama ako se ne izvrši termička modernizacija (TM) postojećih (VSSZ). U radu je opisano moguće smanjenje utroška troplote u postojećim VSSZ nakon TM. Ako se TM omotača postojećih VSSZ uradi po „Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada”, Sl.Gl.RS. br. 72/09, 81/09 – ispravke 64/10 – US i 24/11, autor proračunom pokazuje da je moguće smanjiti transmisione gubitke toplote za oko 57% i ventilacione (infiltracione) gubitke toplote za oko 12.5%. Predlaže se da se TM postojećih VSSZ realizuje u nekoliko etapa u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
BATINIĆ, Radivoje. Termička modernizacija postojećih višespratnih stambenih zgrada u Beogradu. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 52, n. 1, p. 97-111, dec. 2021. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/6704>. Datum pristupa: 29 nov. 2022
Sekcija
Članci