Teorijsko određivanje optimalnog pritiska za natkritične CO2 instalacije u supermarketu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Vladimir Černicin Uroš Milovančević Milan Gojak Milena Otović Aleksandra Sretenović Dobirć

Apstrakt

Primena rashladnih sistema sa ugljen-dioksidom (CO2) je sve prisutnija u savremenim supermarketima. U poređenju sa konvencionalnim sistemima sa freonima, ovi sistemi koriste prirodan i ekološki prihvatljiv rashladni fluid, ali im je energetska efikasnost manja. Ipak, sa pojavom novih tehnologija i boljim upoznavanjem sa ugljen-dioksidom, stvorio se prostor za unapređenje rada ovih sistema i uvođenje novih tehničkih rešenja. Takođe, jedna od korisnih metoda za poboljšanje rada CO2 sistema u natkritičnom području predstavlja određivanje optimalnog pritiska u hladnjaku gasa, čijom se kontrolom i preporučenim upravljanjem mogu ostvariti značajne uštede.


U ovom radu predstavljene su dve natkritične CO2 instalacije prve generacije, koje predstavljaju potencijalno tehničko rešenje za sistem koji će biti izveden u Laboratoriji za temotehniku na Mašinskom fakultetu u Beogradu. U cilju održavanja maksimalnog koeficijenta hlađenje (COP) preko optimalnog visokog pritiska, sprovedena je termodinamička analiza za jednu odabranu konfiguraciju. Pored uticaja temperature spoljnog vazduha razmatrani su i uticaji drugih parametara na COP i optimalni pritisak. Na kraju, data je adekvatna kontrolna jednačina.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Kako citirati
ČERNICIN, Vladimir et al. Teorijsko određivanje optimalnog pritiska za natkritične CO2 instalacije u supermarketu. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 53, n. 1, p. 121-130, june 2023. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/6941>. Datum pristupa: 30 may 2024
Sekcija
Opšta problematika KGH

Reference

[1] Gullo, P., A. Hafner, K. Banasiak, Transcritical R744 refrigeration systems for supermarket applications: Current status and future perspectives, International Journal of Refrigeration, 93 (2018), 269-310
[2] Tassou, S. A., Potential for solar energy in food manufacturing, distribution and retail. Report to DEFRA, AC045, 2007
[3] Ge, Y. T., S. A. Tassou, Thermodynamic analysis of transcritical CO2 booster refrigeration systems in supermarket, Energy Conversion and Management, 52 (2011), 1868-1875
[4] Ninković, D., U. Milovančević, M. Otović, V. Černicin, Uporedna analiza potrošnje električ-ne energije kaskadnog sistema R134a/CO2 sa jednostepenom R404A i dvostepenom CO2 insta-lacijom, 50. Međunarodni kongres i Izložba o KGH, 2019, Beograd, Srbija
[5] Sarker, J., S. Bhattacharyya, M.R. Gopal, Transcritical CO2 heat pump systems: exergy analysis including heat transfer and fluid flow effects, Energy Conversion and Management, 46 (2005),2053-2067
[6] Sawalha, S., Theoretical evaluation of trans-critical CO2 systems in supermarket refrigeration, part I: modeling, simulation and optimization of two system solutions, International Journal of Refrigeration, 31 (2008), 516-524
[7] Sawalha, S., Theoretical evaluation of trans-critical CO2 systems in supermarket refrigeration, part II: system modifications and comparisons of different solutions, International Journal of Refrigeration, 31 (2008), 525-534
[8] Markoski, M., Rashladni uređaji I i II deo, Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu, Beograd, Srbija, 2013.
[9] Kim, M. H., J. Pettersen, C. W. Bullard, Fundamental process and system design issues in CO2 vapor compression system, Progress in Energy and Combustion Science, 30 (2004), 119-174
[10] Girotto, S., S. Minetto, P. Neksa, Commercial refrigeration system using CO2 as the refrigerant, International Journal of Refrigeration, 27 (2004), 717-723
[11] Zhang, W., V. Cernicin, P. Hrnjak, The role of internal heat exchanger in an R744 vapor compression system in the Air-conditioning mode under various conditions, International Refrigeration and Air Conditioning Conference, Purdue, US, 2022
[12] Bell, I. H., J. Wronski, S. Quoilin, V. Lemort, Pure and Pseudo-pure fluid thermophysical property evaluation and the open-source thermophysical property library CoolProp, Industrial and Engineering Chemistry Research, 53 (2014), 2498-2508