Zbornik radova pisanih za Međunarodni kongres o KGH koji organizuje Društvo za KGH Srbije, pri SMEITS-u.

God. 48 Br. 1 (2017): Zbornik radova pisanih za Međunarodni kongres o KGH, koji organizuje Društvo za KGH Srbije, pri SMEITS-u

Zbornik radova pisanih za 48. Međunarodni kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji

Sava centar, Beograd, 6–8.12.2017.

Izdavač

Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) – Društvo za grejanje, hlađenje i klimatizaciju (KGH) Srbije

Urednik

Prof. dr Branislav Todorović, dipl. inž.

Recenzenti

Branislav Todorović, Marija Todorović, Milovan Živković, Slobodan Pejković, Petar Vasiljević, Bojan Bogdanović

ISBN 978-86-81505-85-4

COBSS SR-ID 253938700

Objavljeno: 2018-01-05

Eksperimentalna i numerička studija indirektnog slobodnog hlađenja u egzotermičkoj zgradi

Yazid Kaced, Stéphane Le Masson, David Nörtershäuser, Patrick Glouannec

133-146

Ekološka alternativa za toplotnu pumpu vazduh-voda

Graţiela Maria Tarlea, Mioara Vincerius, Ana Tarlea, Florin Temistocle Ionesku

195-200

Rumunsko istraživanje o hlađenju i klimatizaciji

Liviu Drughean, Alexandru Şerban, Florea Chiriac, Anica Ilie, Rodica Dumitresku

201-215

Mogućnost primene plafonskog sistema grejanja za zagrevanje sportskih dvorana

Dragan Cvetković, Aleksandar Nešović, Jasmina Skerlić, Danijela Nikolić

237-246

Potrošnja finalne energije za grejanje pasivne kuće (slučaj Kragujevac)

Aleksandar Nešović, Nebojša Lukić, Novak Nikolić

271-279

O optimalnoj orijentaciji zgrade

Nenad Miloradović

281-291

Ušteda energije u srpskoj porodičnoj kući sa horizontalnim nadstrešnicama

Slobodan Đorđević, Danijela Nikolić, Jasmina Skerlić, Jasna Radulović, Dragan Cvetković

305-312

Uporedna analiza metoda distribucije vazduha u sistemima za klimatizaciju

Berec Gabor, Vladimir Munčan, Aleksandar Anđelković

349-367

Intenziteti korišćenja energije za nestambene zgrade

Constantinos A. Balaras, Elena G. Dascalaki, Kalliopi G. Droutsa, Meletia Micha, Simon Kontoyiannidis, Athanassios A. Argiriou

369-389

Građevinska fizika u prototipu vodene kuće

Zoltan Magyar, Jenő Kontra, Norbert Hartmathy, János Várfalvi

391-400

Pogledaj sve brojeve

Za prilaz zdravim, održivim i rezilijentnim zgradama,naseljima i gradovima nula emisije CO2

Sava centar, Beograd, 6–8. XII 2017.

Ovogodišnji skup je planiran da bude u duhu tema koje danas obuhvataju aktuelne zadatke svetske energetike i očuvanja životnog prostora i da okupi sve profile učesnika u gradnji zgrada i njihovom energetskom opremanju: energetičare, arhitekte kao i građevince koji ujedinjenim naporima stvaraju objekte, posebno one koji u budućnosti treba da budu nula energije. Rukovodeći se naglašenim potrebama za saradnjom svih učesnika u projektovanju i građenju zgrada, u Organizacionom odboru su predstavnici više struka.

Spisak tema je širok kako bi se podstakle sve institucije, obrazovne, projektantske, montažerske, kao i one administrativno-pravnog profila, da svojim nastupom, svaka u svojoj specijalnost, upotpune celokupnu problematiku energetike koja se odnosi na građevinske objekte. Predviđen je i poseban program za studente visokoškolskih i univerzitetskih institucija.

Kongres i ove godine prati izložba uređaja, sistema, aparata, opreme, koji se ugrađuju i koriste u građevinskim objektima, kao i odgovarajućih instrumenata, materijala i softverskih programa, koji su u vezi sa energetskim potrebama stambenih, javnih i industrijskih zgrada.

U Beogradu, novembra 2017.