Objavljeno: 2017-11-06

Bezbednost i rashladni sistemi

Alexander Cohr Pachai

1-8

Primena inovativnih kompozitnih hladnih termoizolacionih materijala

Panagiota Antoniadou, Κonstantina Leonidaki, Dimitrios Anastaselos, Theoni Karlesi, Stella Chadiarakou, Εuthimios Alexopoulos, Μichael Kontos, Μat Santamouris, Αgis Μ. Papadopoulos

1-10

Ušteda energije u rashladnim komorama

Alexander Cohr Pachai, Željka Vuković, Ninoslav Srdić

1-6

Analiza rada apsorpcione rashladne mašine pogonjene sunčevom energijom

Milena Stojković, Franc Kosi, Uroš Milovančević, Milan Gojak

1-8

Ušteda energije u hladnom skladištu (hladnjači)

Alexander Cohr Pachai, Zeljka Vukovic, Ninoslav Srdic

1-6

Analiza rada apsorpcione rashladne mašine pogonjene sunčevom energijom

Milena Stojković, Milan Gojak, Franc Kosi, Uroš Milovančević

1-8

Prelaz toplote i vlage sa smrznute površine – inženjerski pristup

Uroš Milovančević, Franc Kosi, Milena Stojković

1-7

Vazdušne toplotne pumpe kao obnovljiv izvor energije?

Risto Ciconkov, Strahil Panev, Vasil Ciconkov

1-8

Uticaj smrzavanja na kvalitet jagodastog voća

Snežana Stevanović, Franc Kosi, Dragan Marković, Uroš Milovančević, Milena Stojković, Vojislav Simonović

1-5

Prelaz toplote i vlage sa smrznute površine - inženjerski pristup

Uroš Milovančević, Franc Kosi, Milena Stojković, Snežana Stevanović

1-7

Vazdušne toplotne pumpe kao obnovljiv izvor energije?

Risto Ciconkov, Strahil Panev, Vasil Ciconkov

1-8

Uticaj smrzavanja na kvalitet jagodastog voća

Franc Kosi, Snežana Stevanović, Dragan Marković, Vojislav Simonović, Uroš Milovančević, Milena Stojković

1-5

Simulacija i projekt solarnog apsorpcijskog sustava hlađenja

Branimir Pavković, Boris Delač, Vedran Medica

1-8

Evaluacija bioklimatskih intervencija urbanog naselja

Efrosini Giama, Elli Kyriaki, Panagiota Antoniadou, Agis M. Papadopoulos

1-9

Energetska optimizacija srpskih kuća sa fotonaponskim panelima i različitim grejnim sistemima

Danijela Nikolić, Milorad Bojić, Jasmina Skerlić, Jasna Radulović, Nenad Miloradović

1-7

Tankoslojne fotonaponske tehnologije: stanje i izgledi

J. Radulović, M. Bojić, D. Nikolić, J. Skerlić

1-6

Optička analiza paraboličnog koncentratora sunčevog zračenja sa trapezoidnim reflektujućih segmentima

Saša Pavlović, Velimir Stefanović, Emina Petrović, Slavica Cvetković

1-6

Optimizacija performansi solarnih prijemnika korišćenjem softvera Energyplus i algoritma Hooke Jevees

Jasmina Skerlić, Milorad Bojić, Danijela Nikolić, Jasna Radulović, Dragan Cvetković

1-7

Simulacija i projekt solarnog apsorpcijskog sustava hlađenja

Branimir Pavković, Boris Delač, Vedran Viola

1-8

Procena bioklimatskih intervencija u gradskim naseljima

Efrosini Giama, Elli Kyriaki, Panagiota Antoniadou, Agis M. Papadopoulos

1-9

Energetska optimizacija srpskih kuća sa fotonaponskim panelima i različitim grejnim sistemima

Danijela Nikolić, Milorad Bojić, Jasmina Skerlić, Jasna Radulović, Nenad Miloradović

1-7

Tankoslojne fotonaponske tehnologije: trenutno stanje i izgledi

J. Radulović, M. Bojić, D. Nikolić, J. Skerlić

1-6

Optička analiza paraboličnog koncentratora sunčevog zračenja sa trapezoidnim reflektujućih segmentima

Saša Pavlović, Velimir Stefanović, Emina Petrović, Slavica Cvetković

1-6

Optimizacija performansi solarnih prijemnika korišćenjem softvera energyplus i algoritma hooke jevees

Jasmina Skerlić, Milorad Bojić, Danijela Nikolić, Jasna Radulović, Dragan Cvetković

1-7

Primena inovativnih kompozitnih hladnih termoizolacionih materijala

Panagiota Antoniadou, Κonstantina Leonidaki, Dimitrios Anastaselos, Theoni Karlesi, Stella Chadiarakou, Εuthimios Alexopoulos, Μichael Kontos, Μat Santamouris, Αgis M. Papadopoulos

1-10

Merenje parametara koji definišu rad gorionika vrelovodnih kotlova

Milena Todorović, Dragoljub Živković, Marko Mančić, Gradimir Ilić

1-6

Merenje parametara koji definišu rad gorionika vrelovodnih kotlova

Milena Todorović, Dragoljub Živković, Marko Mančić, Gradimir Ilić

1-7

Nestabilnost rayleigh-benardove konvekcije pod uticajem varijacije temperature na donjem zidu

Sadoon Ayed, Miloš Jovanović, Saša Pavlović, Emina Petrović

1-9

Optimizacija geometrijskih parametara radi automatizacije projektovanja solarnih kolektora

Miloš Matejić, Nenad Kostić, Nenad Marjanović, Mirko Blagojević, Milorad Bojić

1-8

Energetska i ekološka stanovišta prpocesa sagorevanjna stabljika duvana

Maja Molnar, Vesna Radojičić, Olivera Ećim-Đurić

1-5

Pogodnosti optimizacije niskih zgrada za stanovanje

Nenad Kostić, Miloš Matejić, Nenad Petrović, Vesna Marjanović, Milorad Bojić

1-8

Optimizacija geometrijskih parametara radi automatizacije projektovanja solarnih kolektora

Miloš Matejić, Milorad Bojić, Nenad Kostić, Nenad Marjanović, Mirko Blagojević

1-8

Energetski i ekološki aspekti sagorevanja stabljika duvana

Maja Malnar, Vesna Radojičić, Olivera Ećim-Đurić

1-5

Pogodnosti optimizacije niskih zgrada za stanovanje

Nenad Kostić, Milorad Bojić, Miloš Matejić, Nenad Petrović, Vesna Marjanović

1-8

Simulacija sistema za grejanje i ventilaciju zatvorenih plivačkih bazena

Marko Mančić, Dragoljub Živković, Milena Todorović

1-7

Određivanje optimalnih parametara graničnog sloja struje vlažnog vazduha merodavnih za inicijalni period kontinualnog procesa formiranja kajmaka

Olivera Ećim-Đurić, Mira Radovanović, Aleksandar Nedeljković, Jelena Miočinović, Predrag Puđa

1-5

Simulacija sistema za grejanje i ventilaciju zatvorenih plivačkih bazena

Marko Mančić, Dragoljub Živković, Milena Todorović

1-7

Optimalnih parametara graničnog slojastruje vlažnog vazduha merodavnog za inicijalniperiod kontinualnog procesa formiranja kajmaka

Olivera Ećim-Đurić, Mira Radovanović, Aleksandar Nedeljković, Jelena Miočinović, Predrag Puđa

1-5

Predviđanje potrošnje toplote u univerzitetskom kampusu korišćenjem neuronske mreže

Radiša Jovanović, Aleksandra Sretenović, Branislav Živković

1-7

Eksperimentalno istraživanje karakteristika panelnih sistema grejanja

Dragan Cvetković, Milorad Bojić, Dragan Taranović

1-6

Strategija nacionalne definicije zgrade skoro nula energije

Milica Jovanović Popović, Bojana Stanković, Jasna Kavran

1-8

Predviđanje potrošnje toplote u univerzitetskom kampusu korišćenjem neuronske mreže

Radiša Jovanović, Aleksandra Sretenović, Branislav Živković

1-7

Eksperimentalno istraživanje karakteristika panelnih sistema grejanja

Dragan Cvetković, Milorad Bojić, Dragan Taranović

1-9

Eksperimentalno istraživanje karakteristika panelnih sistema grejanja

Dragan Cvetković, Dragan Taranović, Milorad Bojić

1-9

Određivanje optimalnih parametara graničnog sloja struje vlažnog vazduha merodavnog za inicijalni period kontinualnog procesa formiranja kajmaka

Olivera Ećim-Đurić, Mira Radovanović, Aleksandar Nedeljković, Jelena Miočinović, Predrag Puđa

1-5

Predviđanje potrošnje toplote u univerzitetskom kampusu korišćenjem neuronske mreže

Radiša Jovanović, Aleksandra Sretenović, Branislav Živković

1-7

Simulacija sistema za grejanje i ventilaciju zatvorenih plivačkih bazena

Marko Mančić, Dragoljub Živković, Milena Todorović