Zbornik radova pisanih za 49. Međunarodni kongres o grejanju, hlađenju i klimatizaciji

Sava centar, Beograd, 5–7.12.2018.

Izdavač

Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS) – Društvo za grejanje, hlađenje i klimatizaciju (KGH) Srbije

Urednik

Prof. dr Branislav Todorović, dipl. inž.

Recenzenti

Branislav Todorović, Marija Todorović, Milovan Živković, Slobodan Pejković, Petar Vasiljević, Bojan Bogdanović

ISBN 978-86-81505-93-9

COBISS.SR-ID 271955468

Objavljeno: 2018-12-21

Značaj biogoriva u vremenu koje dolazi

Zoran Petrović, Vladan Micić, Darko Manjenčić, Milenko Smiljanić, Duško Kostić

17-23

Poboljšanje energetskih performansi Osnovne škole Ćele kula u Nišu primenom sistema pasivnog solarnog dizajna

Dušan J. Ranđelović, Miomir S. Vasov, Marko G. Ignjatović, Mirko M. Stojiljković, Milena B. Blagojević

71-83

Sigurnosni aspekti grejanja na čvrsto gorivo u Srbiji

Borivoj Lj. Stepanov, Momčilo Đ. Spasojević, Aleksandar S. Anđelković, Đorđije D. Doder, Željko Vlaović

125-134

Otapanje amonijačnih isparivača metodom potpune kondenzacije toplog gasa

Vladimir Beljanski, Mark Sever, Uroš Milovančević

163-174

Centralni sistem nadzora i upravljanja u zgradi posebne namene

Aleksandra Kuč, Milica Vlajić, Bojan Bilen, Dragomir Marković

201-206

Uticaj načina definisanja rasporeda prisustva ljudi na toplotne dobitke od ljudi u okviru jednog studentskog doma

Novak Nikolić, Nebojša Lukić, Vujadin Dagović, Aleksandar Nešović, Miloš Matejić

207-216

Učestalost temperatura spoljašnjeg vazduha grada Niša

Marko G. Ignjatović, Bratislav D. Blagojević, Mirko M. Stojiljković, Milena B. Blagojević

217-223

Holističko ispitivanje održivosti sistema za zgrade i naselja

Constantinos A. Balaras, Kalliopi G. Droutsa, Elena E. Dascalaki, Simon Kotoyiannidis

239-250