Objavljeno: 2019-11-01

Generatorski gas na bazi biomasa i biobriketa

Dragan Mitić, Bratislav Simonović, Aleksandar Stefanović, Emina Mihajlović

291-296

Pogodnosti upotrebe specijalno projektivanih briketa za kamine

Emina Mihajlović, Dragan Mitić, Slobodanka Janković

297-310