Objavljeno: 2019-11-01

Energetske karakteristike stambenih zgrada u Grčkoj

S. Chadiarakou, A. M. Papadopoulos, A. Karamanos, M. Santamouris

27-38

Globalno hlađenje: uticaj gradskog albeda na globalnu temperaturu

Hashem Akbari, Surabi Menon, Arthur Rosenfeld

303-310

Individualna regulacija kancelarijske mikrosredine

Arsen K. Melikov, Gitte L. Knudsen, Shinichi Watanabe

359-368

Termohidraulički proračuni sistema daljinskog grejanja u cilju povećanja energetske efikasnosti transporta toplote

Vladimir Stevanović, Branislav Živković, Blaženka Maslovarić, Sanja Prica, Maja Todorović, Radoslav Galić, Dragan Mandić, Dragan Dragojević, Srđan Nikodijević, Vojin Trkulja

141-149

Ekonomično vođenje pumpe i temperature u dovodu

Tomaž Benedik, Milan Ogrizović, Petar Vasiljević, Zdravko Dobrić

179-187

Modernizacija daljinskog grejanja grada Čačka

Snežana Dragićević, Radojka Krneta, Nenad Ocokoljić, Petar Domanović

189-196

Korišćenje geotermalne energije u sistemima daljinskog grejanja

Predrag Milanović, Branislav Jaćimović, Srbisalv Genić, Srđan Nikodijević, Milenko Vićentijević

197-202