Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije, koji organizuje Društvo za obnovljive izvore električne energije, pri SMEITS-u.

5. MKOIEE održana je 12. i 13. oktobra 2017. godine u Sava centru u Beogradu.

ISBN 978-86-81505-84-7

Prva informacija i poziv na prijavu rada

2017-03-16

Svetske potrebe za energijom, posebno električnom, postaju sve veće. Porast broja stanovnika u svetu na preko 7 milijardi zahteva znatno veće učešće obnovlјivih izvora energije koji su pored toga i ekološki znatno prihvatlјiviji. Neobnovlјivi izvori energije su iscrpivi, nisu ekološki prihvatlјivi, jer izazivaju razne oblike zagađenja, kao i jedan od najvećih izazova u lјudskoj istoriji - klimatske promene i globalno zagrevanje. Da bi se to ublažilo korišćenje fosilnih goriva se mora smanjiti, jer dok god su ugalј, nafta i gas primarni energetski izvori, svet neće napraviti taj neophodan korak napred.

Obnovlјivi izvori energije će se u Evropi sve više koristiti, što vodi smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte i manjoj zavisnosti od nafte. U traganju za takvim rešenjima, Evropska unija je postavila ambiciozan cilј - Direktivu 2009/28/EC koja propisuje da se do 2020. godine ukupna potrošnja energije smanji za 20%, da u ukupnoj potrošnji energije obnovlјivi izvori učestvuju sa 20%, kao i da se emisija gasova sa efektom staklene bašte smanji za 20%. Evropska unija ulaže velika sredstva u ostvarenje cilјeva smanjenja emisije uglјenika, postizanja konkurentnih cena i zaštite životne sredine.

U decembru 2015. godine potpisan je univerzalni klimatski sporazum u Parizu o ograničenju porasta temperature ispod 2 stepena, smanjenjem emisije gasova staklene bašte, udvostručenjem globalne energetske efikasnosti, i dvostruko većim korišćenjem obnovlјivih izvora energije u globalnim okvirima.