Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije, koji organizuje Društvo za obnovljive izvore električne energije, pri SMEITS-u.

10. MKOIEE održana je 17. i 18. oktobra 2022. godine u Privrednoj komori Srbije, Beograd.

ISBN 978-86-85535-13-0

God. 10 Br. 1 (2022): Zbornik 10. Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije

10. MKOIEE održana je 17. i 18. oktobra 2022. u Privrednoj komori Srbije, Beograd

Objavljeno: 2022-11-13

Merenje temperature u više tačaka pomoću arduino modula

Nada Ratković-Kovačević, Sanja Jevtić, Đorđe Dihovični, Dragan Kreculj, Marija Zajeganović, Luka Kocić

127-134

Solarna energetika – stanje i perspektive

Zoran Stević, Predrag Stolić, Ilija Radovanović, Miša Stević, Zdravko Stanimirović, Ivanka Stanimirović

135-140

Primena kognitivnih elemenata za monitoring solarnih elektrana

Ivan Aphanasyev, Tykhon Sytniko, Yurii Ornovetskyi, Vladyslav Sulako, Valeriy Sytnikov

51-57

Obnovljivi izvori električne energije u funkciji održive urbane mobilnosti

Mila Pucar, Marina Nenković-Riznić, Borjan Brankov, Ana Stanojević

59-68

Savremena muzealizacija i kolekcija muzeja solarne energije

Suzana Polić, Sanja Petronić, Zoran Stević, Marko Jarić

69-76

Budućnost obnovljivih izvora energije na železnici

Sanja Jevtić, Dragan Jevtić, Marija Vukšić-Popović, Nada Ratković-Kovačević

85-89

Međunarodna regulativa zaštite životne sredine

Milica Živanović, Aleksandar Savić

147-152

Heritološko-filozofske ideje u istraživanju primene obnovljivih izvora energije

Suzana Polić, Sanja Petronić, Zoran Stević, Marko Jarić

165-172

Kultura rukovanja podacima – zaboravljeni aspekt integracije obnovljivih izvora električne energije

Predrag Stolić, Zoran Stević, Stevan Dimitrijević, Zdravko Stanimirović, Ivanka Stanimirović

175-180

Novi prenosni MHD sistem za desalinizaciju elektrodijalizom

Noureddine Bensedira, Mohammed-Salah Aggoune, Mounir Boudouh

181-187

Malteri sa recikliranim agregatom od recikliranog betona i letećim pepelom

Gordana Broćeta, Milica Vlahović, Sanja Martinović, Tatjana Volkov-Husović, Aleksandar Savić

189-192

Analiza materijala za izradu lopatica vetroturbina

Djordje Dihovicni, Nada Ratković Kovačević, Dragan Kreculj

193-199

Elektrolitičko izdvajanje cinka iz prašine industrijske elektrolučne peći

Silvana B. Dimitrijević, Radmila T. Marković, Dragan Tošković, Tamara Urošević, Ljiljana Avramović, Nikhil Dhawan

201-205

Prezentacija softvera za primenu simpleks metoda

Aleksandra T. Ivanović, Silvana B. Dimitrijević, Stevan P. Dimitrijević

207-210

Uticaj prirodnih hidrokoloida na provodljivost i samoisceljenje nanokompozitnih hidro-gelova

Nataša Tomic, Nujood Alshehhi, Maitha Almheiri, Abdullah Mustapha

211-214

Konvencionalni zgušnjivači i nova generacija komercijalnih zgušnjivača

Sanja Petrović, Srdjana Magdalinović, Miomir Mikić, Daniel Kržanović, Sladjana Krstić

215-220

Evaluacija SCC mešavina sa kombinacijom drobljene gume i recikliranog betonskog agregata

Marko Popović, Branko Borozan, Mihailo Štavljanin, Aleksandar Savić, Marina Latinović Krndija

225-233

Optimizacija parametara sinterovanja debeloslojnih otpornika na bazi Bi2Ru2O7 slojne otpornosti 10 kΩ/sq

Zdravko Stanimirović, Ivanka Stanimirović, Predrag Stolić, Zoran Stević

235-239

U susret obnovljivim izvorima energije uz upotrebu konoplje - hempkrit

Mihailo Simić, Vladimir Gruška, Dragan Vucicevic, Dražen Požar, Aleksandar Savić

245-250

Postrojenje za indukciono grejanje metala

Zoran Stević, Miša Stević, Ilija Radovanović, Dušan Djurašković, Teodora Aleksić, Oleksandr Bondarenko

257-260

Pogledaj sve brojeve