Milosavljević, M., & Kalkan, D. (2018). Analiza benefita korišćenja električnih automobila na primeru flote ProCredit banke u Srbiji. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 6(1), 35-41. doi:10.24094/mkoiee.018.6.1.35