Milosavljević, M., & Kalkan, D. 2018 Oct 1. Analiza benefita korišćenja električnih automobila na primeru flote ProCredit banke u Srbiji. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 6:1