Milosavljević, Milena, & Danko Kalkan. " Analiza benefita korišćenja električnih automobila na primeru flote ProCredit banke u Srbiji." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 6.1 (2018): 35-41. Web. 13 Aug. 2020