Milosavljević, Milena, I Kalkan, Danko. " Analiza benefita korišćenja električnih automobila na primeru flote ProCredit banke u Srbiji" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 6 Broj 1 (1 October 2018)