Alagić, S., Tošić, S., Nujkić, M., Milić, S., & Dimitrijević, M. (2018). Sadržaj olova, arsena i kadmijuma u korenju drveća jabuke i breskve iz borskog regiona: jedno poređenje sa procenom biljnih potencijala za aplikaciju u fitoremedijaciji kao eko-metodi za rehabilitaciju zemljišta. Zbornik MeđUnarodne Konferencije O Obnovljivim Izvorima ElektričNe Energije – MKOIEE, 6(1), 43-48. Preuzeto od https://izdanja.smeits.rs/index.php/mkoiee/article/view/3771