Alagić, S., Tošić, S., Nujkić, M., Milić, S., & Dimitrijević, M. 2018 Oct 1. Sadržaj olova, arsena i kadmijuma u korenju drveća jabuke i breskve iz borskog regiona: jedno poređenje sa procenom biljnih potencijala za aplikaciju u fitoremedijaciji kao eko-metodi za rehabilitaciju zemljišta. Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE. [Online] 6:1