Alagić, Slađana, Snežana B. Tošić, Maja M. Nujkić, Snežana M. Milić, & Mile M. Dimitrijević. " Sadržaj olova, arsena i kadmijuma u korenju drveća jabuke i breskve iz borskog regiona: jedno poređenje sa procenom biljnih potencijala za aplikaciju u fitoremedijaciji kao eko-metodi za rehabilitaciju zemljišta." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 6.1 (2018): 43-48. Web. 10 Aug. 2020