Alagić, Slađana, Tošić, Snežana, Nujkić, Maja, Milić, Snežana, I Dimitrijević, Mile. " Sadržaj olova, arsena i kadmijuma u korenju drveća jabuke i breskve iz borskog regiona: jedno poređenje sa procenom biljnih potencijala za aplikaciju u fitoremedijaciji kao eko-metodi za rehabilitaciju zemljišta" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 6 Broj 1 (1 October 2018)