Dimitrijević, Silvana, Aleksandra Ivanović, Mile Bugarin, Jelena Petrović, & Stevan Dimitrijević. " Reciklaža volframa iz dijamantskuh krunica bušećih garnitura." Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], 6.1 (2018): 49-54. Web. 12 Aug. 2020