Dimitrijević, Silvana, Ivanović, Aleksandra, Bugarin, Mile, Petrović, Jelena, I Dimitrijević, Stevan. " Reciklaža volframa iz dijamantskuh krunica bušećih garnitura" Zbornik Međunarodne konferencije o obnovljivim izvorima električne energije – MKOIEE [Online], Godina 6 Broj 1 (1 October 2018)